Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 6c. Kotitalouksien prosenttijakauma tulokymmenyksen ja viitehenkilön koulutusasteen mukaan vuonna 2010.

Koulutusaste Tulokymmenys
I (pienituloisin 10 %) II III IV V VI VII VIII IX X (suurituloisin 10 %) Yhteensä
Perusaste 19,8 19,8 15,8 12,6 8,7 6,6 6,2 3,9 3,7 2,8 100,0
Keskiaste 16,7 12,0 10,7 10,2 9,6 9,8 10,2 8,5 7,6 4,7 100,0
Alin korkea-aste 3,2 8,0 6,3 9,0 10,7 10,5 13,8 12,0 13,8 12,7 100,0
Alempi korkeakouluaste 5,4 4,9 6,1 10,3 8,9 10,6 10,9 13,7 13,8 15,4 100,0
Ylempi korkeakouluaste 2,8 2,7 2,6 1,8 5,9 8,9 8,2 15,0 19,3 32,8 100,0
Tutkijakoulutusaste (1,8) (0,6) (1,7) (4,6) (1,9) (2,2) 15,5 19,7 51,9 100,0
  I (pienituloisin 10 %) II III IV V VI VII VIII IX X (suurituloisin 10 %) Yhteensä
Perusaste 39,2 43,8 40,7 33,7 25,1 19,1 17,4 11,3 10,6 7,7 26,1
Keskiaste 51,5 41,4 42,9 42,2 43,3 44,6 44,1 38,6 33,4 20,0 40,7
Alin korkea-aste 2,9 8,0 7,3 10,8 14,0 13,8 17,4 15,7 17,6 15,8 11,8
Alempi korkeakouluaste 4,5 4,5 6,5 11,4 10,8 12,8 12,6 16,6 16,2 17,6 10,9
Ylempi korkeakouluaste 2,0 2,2 2,4 1,7 6,2 9,4 8,3 15,8 19,8 32,7 9,5
Tutkijakoulutusaste (0,2) (0,1) (0,2) (0,6) (0,2) (0,3) 2,0 2,4 6,2 1,1
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  • Tulokymmenykset on muodostettu henkilöiden kesken kotitalouden kulutusyksikköä kohti lasketun käytettävissä olevan tulon perusteella.
  • Ei yhtään –
  • Epävarma lukumäärätieto desiilien ja tuloluokkien rakennetta kuvaavissa taulukoissa (ryhmään on otoksessa tullut alle 10 tapausta) ( )

Lähde: Tulonjakotilasto 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannele Sauli 09 1734 3497, Kaisa-Mari Okkonen 09 1734 3408, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 23.5.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. 2010, Liitetaulukko 6c. Kotitalouksien prosenttijakauma tulokymmenyksen ja viitehenkilön koulutusasteen mukaan vuonna 2010. . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2010/tjt_2010_2012-05-23_tau_008_fi.html