Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 7. Ammatissa toimivien lukumäärä ja tulotaso sosioekonomisen aseman mukaan vuonna 2010

Sosioekonominen asema Lukumäärä haastattelussa Lukumäärä perusjoukossa, 1 000 Palkat (ml. optiot), keskiarvo, € Yrittäjä-
tulot, keskiarvo, €
Omaisuus-
tulot, keskiarvo, €
Tuotannon-
tekijätulot yhteensä, keskiarvo €
Tuotannon-
tekijätulot yhteensä, mediaani €
Kaikki ammatissa toimivat 10 059 2 219,0 31 626 2 484 2 725 36 835 31 404
1.Yrittäjät 2 492 314,8 10 950 15 579 12 956 39 485 25 279
1.1 Maatalousyrittäjät 759 64,9 2 509 22 586 3 912 29 008 22 900
1.2 Muut yrittäjät 1 733 249,9 13 143 13 758 15 306 42 207 26 504
1.2.1 Pientyönantajat 487 70,5 17 532 12 939 13 467 43 937 33 470
1.2.2 Muut työnantajat 231 35,9 32 252 14 864 47 329 94 445 55 734
1.2.3 Yksinäisyrittäjät 815 109,3 4 669 14 168 8 225 27 062 17 431
1.2.4 Vapaiden ammattien harjoittajat 200 34,2 11 113 12 979 8 098 32 190 18 565
2. Palkansaajat 7 567 1 904,2 35 044 319 1 034 36 397 31 855
2.1 Ylemmät toimihenkilöt 2 536 596,0 49 408 454 1 782 51 644 45 200
2.1.1 Johtotehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt 831 171,4 61 926 318 3 686 65 930 56 869
2.1.2 Suunnittelu, tutkimustehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt 720 197,3 44 980 322 835 46 138 42 558
2.1.3 Opetustehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt 518 118,1 39 841 294 906 41 041 39 686
2.1.4 Muut ylemmät toimihenkilöt 467 109,2 48 107 1 079 1 451 50 637 43 756
2.2 Alemmat toimihenkilöt 2 741 703,3 29 344 251 617 30 211 28 797
2.2.1 Työnjohtotehtävissä toim. alemmat toimihenkilöt 409 114,1 34 609 417 863 35 889 34 778
2.2.2 Itsenäistä toimistotyötä tekevät alemmat toimihenkilöt 1 009 266,5 28 289 188 731 29 208 27 468
2.2.3 Epäitsenäistä työtä tekevät alemmat toimihenkilöt 115 29,4 25 457 340 380 26 177 25 582
2.2.4 Muut alemmat toimihenkilöt 1 208 293,3 28 643 234 440 29 317 29 127
2.3 Työntekijät 2 290 605,0 27 521 265 783 28 568 27 458
2.3.1 Maataloustyöntekijät 119 24,2 24 406 487 1 368 26 261 26 930
2.3.2 Teollisuustyöntekijät 949 257,9 30 166 244 1 198 31 608 29 972
2.3.3 Muut tuotantotyöntekijät 404 109,3 26 698 422 452 27 572 26 645
2.3.4 Jakelu- ja palvelutyöntekijät 818 213,6 25 100 184 385 25 669 24 562

Lähde: Tulonjakotilasto 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannele Sauli 09 1734 3497, Kaisa-Mari Okkonen 09 1734 3408, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 23.5.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. 2010, Liitetaulukko 7. Ammatissa toimivien lukumäärä ja tulotaso sosioekonomisen aseman mukaan vuonna 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2010/tjt_2010_2012-05-23_tau_010_fi.html