Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Pääasiallinen tulolähde ja toimeentulovaikeudet

Kuvio 2 havainnollistaa kotitalouksien toimeentulovaikeuksien esiintymistä kotitalouden pääasiallisen tulolähteen eli kotitalouden bruttotulojen suurimman tuloerän mukaan. Tieto on esitetty lisäksi joko tuotannontekijätulojen tai saatujen tulonsiirtojen yksityiskohtaisemman luokituksen mukaan, jos ne ovat kotitalouden pääasiallinen tulolähde. Toimeentulovaikeudet olivat keskimääräistä yleisempiä pääasiallisena tulonaan tulonsiirtoja ja tulonsiirroista muita kuin ansioeläkkeitä saaneilla kotitalouksilla. Näillä kotitalouksilla toimeentulovaikeudet olivat jokseenkin yhtä yleisiä vuonna 2011 kuin vuonna 2010. Muissa ryhmissä toimeentulovaikeudet vähenivät vuonna 2011. Kotitalouksista, joiden pääasiallisena tulolähteenä oli kansaneläke, 39,8 prosentilla oli toimeentulovaikeuksia eli vaikeuksia kattaa tavanomaiset menonsa tuloillaan vuonna 2011. Pääasiallisena tulonaan muita sosiaaliturvaetuuksia saaneista kotitalouksista 51,1 prosentilla ja sosiaaliavustuksia saaneista kotitalouksista 64,8 prosentilla oli toimeentulovaikeuksia vuonna 2011. Kotitalouksista, joiden pääasiallisena tulolähteenä olivat ansioeläkkeet, 20,1 prosentilla oli toimeentulovaikeuksia. Tuotannontekijätuloja, joko palkka- tai yrittäjätuloja pääasiallisena tulonaan saaneista kotitalouksista vain vähän harvemmalla, noin 19 prosenttilla, oli toimeentulovaikeuksia vuonna 2011.

Kuvio 2. Toimeentulovaikeuksissa olevat kotitaloudet pääasiallisen tulolähteen mukaan vuonna 2011, % kotitalouksista

Kuvio 2. Toimeentulovaikeuksissa olevat kotitaloudet pääasiallisen tulolähteen mukaan vuonna 2011, % kotitalouksista

Lähde: Tulonjakotilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marie Reijo (09) 1734 2547

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 28.12.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Subjektiivinen toimeentulo 2011, 2. Pääasiallinen tulolähde ja toimeentulovaikeudet . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2011/01/tjt_2011_01_2012-12-28_kat_002_fi.html