Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

3. Koettu toimeentulo, säästämismahdollisuudet ja yllättävästä menosta selviytyminen

Vuonna 2011 kaikista kotitalouksista yli puolella eli 53,4 prosentilla oli tavanomaiset menonsa maksettuaan yleensä tuloista jäljellä rahaa, jonka se olisi voinut käyttää säästämiseen (kuvio 3). Toimeentulovaikeuksissa olevista kotitalouksista 10,2 prosentilla, kaikista kotitalouksista yli puolella (53,4 %) oli mahdollisuus säästää tuloistaan. Vuoteen 2010 verrattuna kotitalouksien säästömahdollisuudet ovat pysyneet lähes samoina (taulukko 1). Pienin vaikeuksin toimeentulevista kotitalouksista 14,5 prosentilla ja vaikeuksin toimeentulevista kotitalouksista harvemmalla eli 2,3 prosentilla oli mahdollisuus säästää tuloistaan vuonna 2011. Suurin vaikeuksin toimeentulevilla kotitalouksilla tulot eivät riittäneet säästämiseen.

Kuvio 3. Koettu toimeentulo ja säästämismahdollisuudet vuonna 2011, % kotitalouksista

Kuvio 3. Koettu toimeentulo ja säästämismahdollisuudet vuonna 2011, % kotitalouksista

Useampi kotitalous eli 69,2 prosenttia kaikista kotitalouksista olisi vuonna 2011 selviytynyt tuloillaan yllättävästä, noin 1 000 euron suuruisesta menosta kuukauden maksuajalla velkaantumatta, pyytämättä keneltäkään rahallista apua tai hakematta sosiaaliavustuksia. Toimeentulovaikeuksissa olevista kotitalouksista 25,1 prosenttia olisi selviytynyt yllättävästä menosta vuonna 2011, harvemmin kuin vuonna 2010, jolloin vastaava prosenttiluku oli 30,3. Kotitalouksista, jotka tulivat toimeen vaikeuksin tai suurin vaikeuksin, yhteensä noin joka kymmenes kotitalous (11,6 % kotitalouksista) olisi kyennyt maksamaan yllättävän menoerän vuonna 2011.

Kuvio 4. Koettu toimeentulo ja yllättävästä menosta selviytyminen vuonna 2011, % kotitalouksista

Kuvio 4. Koettu toimeentulo ja yllättävästä menosta selviytyminen vuonna 2011, % kotitalouksista

Taulukko 1. Kotitalouksien säästämismahdollisuudet ja yllättävästä menosta selviytyminen vuosina 2010 ja 2011, % kotitalouksista

  2010 2011
  Mahdollisuus säästää Selviytyy yllättävästä menosta   Lkm   
(1 000)      
Mahdollisuus säästää Selviytyy yllättävästä menosta   Lkm    
 (1 000)      
  % %   % %  
Toimeentulovaikeuksissa          10,0 30,3 643 10,2 25,1 609
Ei toimeentulovaikeuksia 68,5 83,5 1 889 67,2 83,5 1 946
Kaikki kotitaloudet 53,4 69,7 2 551 53,4 69,2 2 571

Lähde: Tulonjakotilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marie Reijo (09) 1734 2547

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 28.12.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Subjektiivinen toimeentulo 2011, 3. Koettu toimeentulo, säästämismahdollisuudet ja yllättävästä menosta selviytyminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2011/01/tjt_2011_01_2012-12-28_kat_003_fi.html