Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

5. Kansainvälistä vertailutietoa koetusta toimeentulosta

Suomalaisen kotitalousväestön toimeentulovaikeudet ovat muiden Pohjoismaiden ja Keski-Euroopan maista Alankomaiden, Luxemburgin, Saksan ja Sveitsin tavoin harvinaisempia kuin muualla Euroopassa. Pohjoismaista Islanti on poikkeus. Sen rahoitusmarkkinoilla ja talouden tilassa tapahtuneet muutokset ovat lisänneet toimeentulovaikeuksissa olevan kotitalousväestön määrää huomattavasti viime vuosina, kasvua oli yhä vuonna 2010. Toimeentulovaikeuksia esiintyy useimmiten Euroopan unionin uusien jäsenmaiden ja Etelä-Euroopan maiden kotitalouksilla ja niihin kuuluvilla henkilöillä. Näissä maissa toimeentulovaikeuksia on yleisesti yli kahdella kolmanneksella ja suurempia toimeentulovaikeuksia yli kolmanneksella kotitalousväestöstä. Maiden väliset erot ovat suuria. Esimerkiksi Bulgariassa, Kreikassa, Kyproksella, Latviassa ja Unkarissa vähintään puolella kotitalousväestöstä oli suurempia vaikeuksia kattaa tavanomaisia menojaan tuloilla vuonna 2010. EU-27-maissa toimeentulovaikeuksia oli keskimäärin 54,8 prosentilla ja suurempia vaikeuksia 25,6 prosentilla kotitalousväestöstä vuonna 2010. Tiedot perustuvat Euroopan unionin tulo- ja elinolotilastoon (EU-SILC, Statistics on Income and Living Conditions) tutkimusvuodelta 2011 (kuvio 7). Maat eroavat kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen ostovoimaltaan ja tulojen jakautumiseltaan, myös muun muassa ilmaisten tai markkinahintaa edullisempien julkisten palvelujen tarjonnaltaan, mikä osaltaan vaikuttaa kotitalouksien erilaiseen tulotarpeeseen ja käytettävissä olevien tulojen riittävyyteen tavanomaisiin menoihin.

Pohjoismaista toimeentulovaikeuksia esiintyy harvimmin Ruotsissa ja Norjassa. Vuonna 2010 Ruotsissa 16,5 prosenttia ja Norjassa 18,4 prosenttia väestöstä kuului kotitalouksiin, joissa tulot eivät riittäneet tavanomaisiin menoihin. Suomessa ja Tanskassa useammalla eli lähes neljänneksellä kotitalousväestöstä, ja Islannissa yli puolella (53,2 %) kotitalousväestöstä oli toimeentulovaikeuksia vuonna 2010. Suurempia vaikeuksia esiintyi Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa lähes yhtä usein, noin 7–8 prosentilla kotitalousväestöstä, Tanskassa 9,6 prosentilla ja Islannissa 24,8 prosentilla kotitalousväestöstä vuonna 2010.

Toimeentulovaikeudet yleistyivät kaikissa Pohjoismaissa vuonna 2010. Tulonjakotilaston ennakkotiedon mukaan toimeentulovaikeuksissa olevien kotitalouksien osuus kaikista kotitalouksista on pienentynyt Suomessa vuonna 2011 (kuvio 8). Tietoa ei ole muille Pohjoismaille vuodelta 2011. Islannissa toimeentulovaikeuksissa olevan väestön osuus koko kotitalousväestöstä kasvoi merkittävästi noin 30 prosentista vuonna 2007 lähes 51 prosenttiin vuonna 2009, ja edelleen 53 prosenttiin vuonna 2010. Vakava-asteisemmat toimeentulovaikeudet eivät enää yleistyneet Islannin kotitalousväestössä vuonna 2010.

Toimeentulovaikeudet ovat keskimääräistä yleisempiä kotitalouksissa, jotka ovat pienituloisia eli henkilöiden ekvivalentit käytettävissä olevat rahatulot ovat alle 60 prosenttia kotitalouksiin kuuluvien henkilöiden kesken lasketusta mediaaniarvosta (kuvio 9). EU-27-maiden pienituloisista kotitalouksista noin 78,6 prosentilla oli jonkinasteisia vaikeuksia ja 51,0 prosentilla suurempia vaikeuksia selvitä tuloilla tavanomaisista menoistaan vuonna 2010. Pohjoismaissa pienituloiset kotitaloudet kokevat toimeentulovaikeuksia selvästi harvemmin kuin Euroopan muissa maissa. Ruotsissa vähiten, 40,2 prosentilla, Tanskassa 43,0 prosentilla, Suomessa 47,4 prosentilla, Norjassa 47,7 prosentilla ja Islannissa eniten, 67,4 prosentilla pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvista henkilöistä oli toimeentulovaikeuksia vuonna 2010. Toisenlaiseen maaryhmään lukeutuvat muun muassa Bulgaria, Kreikka, Italia, Latviassa, Romania ja Unkari, joissa lähes kaikki (96-100%) pienituloiset kokivat vaikeuksia selvitä tuloilla tavanomaisista menoistaan.

Kuvio 7. Toimeentulovaikeuksissa oleva väestö Euroopan maissa vuonna 2010, % kotitalousväestöstä

Kuvio 7. Toimeentulovaikeuksissa oleva väestö Euroopan maissa vuonna 2010, % kotitalousväestöstä

Lähde: Eurostat, EU-SILC -tietokanta 10-12-2012 (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home), (Irlannin tiedot ovat vuodelta 2009, EU-27 ei sisällä Irlannin lukua)

Kuvio 8. Toimeentulovaikeuksissa oleva väestö Pohjoismaissa vuosina 2007–2010, % kotitalousväestöstä

Kuvio 8. Toimeentulovaikeuksissa oleva väestö Pohjoismaissa vuosina 2007–2010, % kotitalousväestöstä

Lähteet: Eurostat, EU-SILC -tietokanta 10-12-2012 (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home); Tulonjakotilasto 2011: ennakkotieto

Kuvio 9. Toimeentulovaikeuksissa oleva väestö Euroopan maissa vuonna 2010, % pienituloisesta kotitalousväestöstä

Kuvio 9. Toimeentulovaikeuksissa oleva väestö Euroopan maissa vuonna 2010, % pienituloisesta kotitalousväestöstä

Lähde: Eurostat, EU-SILC -tietokanta 10-12-2012 (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home), (Irlannin tiedot ovat vuodelta 2010, EU-27 ei sisällä Irlannin lukua)


Lähde: Tulonjakotilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marie Reijo (09) 1734 2547

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 28.12.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Subjektiivinen toimeentulo 2011, 5. Kansainvälistä vertailutietoa koetusta toimeentulosta . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tjt/2011/01/tjt_2011_01_2012-12-28_kat_005_fi.html