Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

3. Suuren asumiskustannusrasitteen kotitaloudet

Suuret asumiskustannukset rasittivat 6,6 prosenttia kotitalouksista ja 4,6 prosenttia henkilöistä vuonna 2012. Asumiskustannukset ovat suuret silloin, kun niihin nettomääräisinä kuluu yli 40 prosenttia kotitalouden käytettävissä olevista rahatuloista. Määritelmää käytetään EU:n tulo- ja elinolotilastossa (EU-SILC). Kotitalouksia, jotka käyttivät asumiseen yli 30 prosenttia tuloistaan, oli kaikkiaan 15,3 prosenttia kotitalouksista vuonna 2012. Näissä kotitalouksissa asui 10,9 kaikista henkilöistä vuonna 2012. (Kuvio 7.)

Sekä kotitalouksien, joiden asumiskustannukset olivat suuret, että niihin kuuluvien henkilöiden lukumäärä on kääntynyt kasvuun viime vuosikymmenen jälkipuoliskolla eri raja-arvoilla (asumiskustannusten tulo-osuus yli 30%, 40 %). Vuonna 2005 kotitalouksista noin 12,7 prosentilla asumiskustannukset ylittivät 30 prosenttia ja 5,4 prosentilla 40 prosenttia käytettävissä olevista rahatuloista. Vastaavasti kotitaloudet, joilla asumiskustannukset ovat alle 11 prosenttia käytettävissä olevista rahatuloista, ovat vähentyneet. Näitä kotitalouksia oli vuonna 2005 vielä 38,5 prosenttia ja vuonna 2012 noin 31 prosenttia kaikista kotitalouksista.

Henkilöiden lukumäärä, jotka asuivat suurten asumiskustannusten rasittamissa kotitalouksissa (tulo-osuus yli 40 %), kasvoi vuodesta 2005 vuoteen 2012 yli 32 prosenttia. Kasvu taittui ensin vuonna 2008 ja henkilömäärä alkoi kasvaa uudestaan vuosina 2010 ja 2011. Vuonna 2012 suuren asumiskustannusten kotitalouksissa asui 248 500 henkilöä. Määrä oli vajaa 5 prosenttia (4,7 %) suurempi kuin edellisenä vuonna. Sitä vastoin kotitalouksien lukumäärä oli vuonna 2012 noin 171 500, joka on noin 1,5 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Suurten asumiskustannusten rasittamat kotitaloudet olivat näin jäsenmäärältään suurilukuisempia. (Kuvio 8.)

Kuvio 7. Kotitaloudet (%) asumiskustannusten tulo-osuuksien mukaisissa ryhmissä vuosina 2002–2012, nettomääräiset asumiskustannukset

Kuvio 7. Kotitaloudet (%) asumiskustannusten tulo-osuuksien mukaisissa ryhmissä vuosina 2002–2012, nettomääräiset asumiskustannukset

Kuvio 8. Kotitaloudet ja niihin kuuluvat henkilöt, joilla asumiskustannusten tulo-osuus on yli 30 % tai 40 %, vuosina 2002–2012, nettomääräiset asumiskustannukset

Kuvio 8. Kotitaloudet ja niihin kuuluvat henkilöt, joilla asumiskustannusten tulo-osuus on yli 30 % tai 40 %, vuosina 2002–2012, nettomääräiset asumiskustannukset

Suuret asumiskustannukset (nettomääräisinä yli 40 % käytettävissä olevista rahatuloista) rasittivat keskimääräistä useammin tulojen mukaan kahta pienimpään tulokymmenysryhmään kuuluvia kotitalouksia, vuokra-asunnossa, Helsinki-Uudenmaan suuralueella asuvia kotitalouksia ja yhden henkilön kotitalouksia.

Pienituloisimmassa tulokymmenysryhmässä 24,2 prosentilla kotitalouksista ja seuraavassa tulokymmenysryhmässä 11,1 prosentilla kotitalouksista asumiskustannukset olivat yli 40 prosenttia käytettävissä olevista rahatuloista vuonna 2012. Suuret asumiskustannukset rasittivat vuokralla asuvia asuinalueesta (suuralue) riippumatta. Helsinki-Uudenmaan vuokralaiskotitalouksissa asumiskustannukset olivat silti selvästi yleisimmin rasite. Kotitalouksista 17,8 prosentilla siten, että pääkaupunkiseudulla 18,0 ja muualla suuralueella 17,0 prosentilla vuokralla asuvista kotitalouksista, asumiskustannusten tulo-osuus ylitti 40 prosenttia. Yksinhuoltajista hieman keskimääräistä harvemmalla (6,5 % kotitalouksista) asumiskustannukset olivat vähintään näin suuret. Sen sijaan yhden henkilön kotitalouksista yhteensä 11,9 prosentilla, alle 35-vuotiaista 23,0 prosentilla, 35–64-vuotiaista ja yli 64 -vuotiaista 8,9 prosentilla, asumiskustannusten tulo-osuus ylitti 40 prosenttia. (Tietokantataulukko 6; Liitetaulukot 3 ja 4.)


Lähde: Tulonjakotilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marie Reijo 09 1734 2547

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 10.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Tulot, asuminen ja asumismenot 2012, 3. Suuren asumiskustannusrasitteen kotitaloudet . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tjt/2012/02/tjt_2012_02_2014-04-10_kat_003_fi.html