Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.4.2014

Inkomstnivån for hushåll som bor i hyrebostäder förbättrades något år 2012

Inkomstnivån för hushåll som bor i ägarbostäder var nästan oförändrad (ökning 0,3 %), medan inkomstnivån för hushåll som bor i hyresbostäder ökade med 1,5 procent år 2012. Medianen av de ekvivalerade disponibla penninginkomsterna var 24 750 euro för hushåll i ägarbostäder och 16 955 euro för hushåll i hyresbostäder. Medianinkomsterna för samtliga hushåll var 22 100 euro år 2012. Uppgifterna framgår av inkomstfördelningsstatistiken.

Hushållens disponibla penninginkomster och penninginkomster, exkl. boendekostnader, per konsumtionsenhet åren 1990–2012, medina, i 2012 års pengar

Hushållens disponibla penninginkomster och penninginkomster, exkl. boendekostnader, per konsumtionsenhet åren 1990–2012, medina, i 2012 års pengar
Tidsserieuppgifterna för boendekostnaderna är fr.o.m. år 2002.

På lång sikt har den reella inkomstutvecklingen för hushåll i ägarbostäder nästan utan undantag varit mer gynnsam än för hushåll i hyresbostäder. Från år 1995 till år 2012 ökade de ekvivalerade disponibla penninginkomsterna per konsumtionsenhet med 45 procent för hushåll i ägarbostäder och med 27 procent för hushåll i hyresbostäder. Om man jämför med år 2005 var inkomstnivån 10,2 procent högre för hushåll i ägarbostäder och 8,3 procent högre för hushåll i hyresbostäder.

År 2012 var boendekostnaderna för hushåll i ägarbostäder i genomsnitt 11,5 procent av de disponibla penninginkomsterna och för hushåll i hyresbostäder 25,8 procent. Inkomstandelen av boendekostnaderna var i genomsnitt 15,0 procent för alla hushåll. Uppgifterna är mediansiffror som beräknats på basis av de hushållsvisa inkomstandelarna av boendekostnaderna. Uppgifterna omfattar varken bostadsbidrag som hushållen erhållit som inkomstöverföring eller skatteavdragsrätten för bolåneräntor. Av de hushåll som bor i hyresbostäder hörde 60 procent till de tre lägsta inkomstdecilerna och av hushållen i ägarbostäder omkring 26 procent. Då inkomstnivån ökar minskar i regel inkomstandelen av boendekostnaderna.

Efter avdrag av boendekostnader var de ekvivalerade disponibla penninginkomsterna för hushåll i ägarbostäder år 2012 i genomsnitt 21 336 euro, mätt med medianen, och för hushåll i hyresbostäder 11 407 euro. Inkomstnivån för hushåll i ägarbostäder var nästan den samma (ökning 0,1 %) som året innan och för hushåll i hyresbostäder 0,8 procent högre än året innan. Inkomstnivån efter avdrag av boendekostnader var 18 271 euro för alla hushåll, dvs. en ökning med 0,4 procent från året innan.

Boendekostnaderna var påfallande stora (över 40 procent av de disponibla penninginkomsterna) i 171 500 hushåll, vilket var omkring 6,6 procent av alla hushåll år 2012. Antalet minskade med 1,5 procent från året innan. Till dessa hushåll hörde 248 500 personer, 4,7 procent fler än året innan. Till de befolkningsgrupper vars boendekostnader är högre än genomsnittet (över 40 procent av de disponibla penninginkomsterna) hör bl.a. låginkomsttagare (de två lägsta inkomstdecilerna), hyrestagare, boende i Helsingfors-Nylands storområde, och enpersonshushåll.


Källa: Inkomstfördelningstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marie Reijo 09 1734 2547

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (0 B)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 10.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomstfördelningsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-1323. Inkomst, boende och boendeutgifter 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjt/2012/02/tjt_2012_02_2014-04-10_tie_001_sv.html