Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 10.4.2014

Vuokra-asunnoissa asuvien tulotaso kohentui hieman vuonna 2012

Omistusasunnoissa asuvien kotitalouksien tulotaso oli lähes sama (kasvua 0,3 %), kun vuokra-asunnoissa asuvien kotitalouksien tulotaso kasvoi 1,5 prosenttia vuonna 2012. Ekvivalenttien käytettävissä olevat rahatulojen mediaani oli 24 750 euroa omistusasunnoissa ja 16 955 euroa vuokra-asunnoissa asuvilla kotitalouksilla. Kotitalouksilla yhteensä mediaanitulot olivat 22 100 euroa vuonna 2012. Tiedot ilmenevät Tulonjakotilastosta.

Kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot ja rahatulot pois lukien asumiskustannukset kulutusyksikköä kohti vuosina 1990–2012, mediaani, vuoden 2012 rahassa

Kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot ja rahatulot pois lukien asumiskustannukset kulutusyksikköä kohti vuosina 1990–2012, mediaani, vuoden 2012 rahassa
Asumiskustannusten aikasarjatiedot ovat vuodesta 2002 lähtien.

Pidemmällä aikavälillä omistusasunnoissa asuvien reaalinen tulokehitys on ollut lähes poikkeuksetta suotuisampaa kuin vuokralla asuvien kotitalouksien. Vuodesta 1995 vuoteen 2012 omistusasunnoissa asuvien kotitalouden kulutusyksikköä kohti lasketut ekvivalentit käytettävissä olevat rahatulot kasvoivat 45 prosenttia ja vuokra-asunnoissa asuvien 27 prosenttia. Kun vertailukohdaksi otetaan vuosi 2005, oli omistusasunnoissa asuvien kotitalouksien tulotaso 10,2 prosenttia ja vuokralla asuvien kotitalouksien 8,3 prosenttia korkeampi.

Omistusasunnoissa asuvien kotitalouksien asumiskustannukset olivat keskimäärin 11,5 prosenttia ja vuokra-asunnoissa asuvien 25,8 prosenttia käytettävissä olevista rahatuloista vuonna 2012. Kaikilla kotitalouksilla asumiskustannusten tulo-osuus oli keskimäärin 15,0 prosenttia. Tiedot ovat kotitalouskohtaisten asumiskustannustulo-osuuksien perusteella laskettuja mediaanilukuja. Tietoihin ei ole luettu tulonsiirtoina saatuja asumistukia eikä asuntolainan korkojen verovähennysetuutta. Vuokra-asunnoissa asuvista kotitalouksista 60 prosenttia ja omistusasunnoista asuvista noin 26 prosenttia kuului kolmeen pienimpään tulokymmenysryhmään. Tulotason kasvaessa asumiskustannusten tulo-osuus yleisesti pienenee.

Asumiskustannusten vähentämisen jälkeen omistusasunnoissa asuvien kotitalouksien ekvivalentit käytettävissä olevat rahatulot olivat mediaanilla mitattuna keskimäärin 21 336 euroa ja vuokra-asunnoissa asuvien 11 407 euroa vuonna 2012. Asumiskustannusten jälkeinen tulotaso oli vuonna 2012 omistusasunnoissa asuvilla lähes sama (kasvua 0,1 %) ja vuokra-asunnoissa asuvilla 0,8 prosenttia korkeampi kuin edellisenä vuonna. Kaikkien kotitalouksien asumiskustannusten jälkeinen tulotaso oli 18 271 euroa, kasvua oli 0,4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Asumiskustannukset olivat huomattavan suuret (yli 40 prosenttia käytettävissä olevista rahatuloista) 171 500 kotitaloudella, joka oli noin 6,6 prosenttia kaikista kotitalouksista vuonna 2012. Lukumäärä pieneni edellisvuodesta 1,5 prosenttia. Näihin kotitalouksiin kuului 248 500 henkilöä, 4,7 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Väestöryhmiä, joilla asumiskustannukset ovat keskimääräistä useammin suuret (yli 40 prosenttia käytettävissä olevista rahatuloista), ovat muun muassa pienituloiset (kaksi pienintä tulokymmenysryhmää), vuokralla asuvat, Helsinki-Uudenmaan suuralueella asuvat ja yhden henkilön kotitaloudet.


Lähde: Tulonjakotilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marie Reijo 09 1734 2547

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (419,1 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 10.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Tulot, asuminen ja asumismenot 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2012/02/tjt_2012_02_2014-04-10_tie_001_fi.html