Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

3 Suuren asumiskustannusrasitteen kotitaloudet

Suuret asumiskustannukset rasittivat 7,3 prosenttia kotitalouksista ja 4,9 prosenttia henkilöistä vuonna 2013. Asumiskustannukset ovat suuret silloin, kun niihin nettomääräisinä kuluu yli 40 prosenttia kotitalouden käytettävissä olevista rahatuloista. Määritelmää käytetään EU:n tulo- ja elinolotilastossa (EU-SILC). Kotitalouksia, jotka käyttivät asumiseen yli 30 prosenttia tuloistaan, oli kaikkiaan 15,9 prosenttia kotitalouksista vuonna 2013. Näissä kotitalouksissa asui 11,2 prosenttia kaikista henkilöistä vuonna 2013. (Kuvio 7.)

Sekä kotitalouksien, joiden asumiskustannukset olivat suuret, että niihin kuuluvien henkilöiden lukumäärä on kääntynyt kasvuun viime vuosikymmenen jälkipuoliskolla eri raja-arvoilla (asumiskustannusten tulo-osuus yli 30 %, 40 %). Vuonna 2005 kotitalouksista noin 12,7 prosentilla asumiskustannukset ylittivät 30 prosenttia ja 5,4 prosentilla 40 prosenttia käytettävissä olevista rahatuloista. Kotitaloudet, joilla asumiskustannukset ovat viidenneksen tai alle käytettävistä olevista rahatuloista, ovat vähentyneet. Näitä kotitalouksia oli vuonna 2005 vielä 70 prosenttia ja vuonna 2013 noin 65,5 prosenttia kaikista kotitalouksista. (Kuvio 8.)

Henkilöiden lukumäärä, jotka asuivat suurten asumiskustannusten rasittamissa kotitalouksissa (tulo-osuus yli 40 %), kasvoi vuodesta 2005 vuoteen 2013 yli 41 prosenttia. Henkilömäärän kasvu taittui ensin vuonna 2008 ja se alkoi kasvaa uudestaan vuonna 2010. Vuonna 2013 suurten asumiskustannusten kotitalouksissa asui 264 900 henkilöä. Määrä oli lähes 7 prosenttia (6,6 %) suurempi kuin edellisenä vuonna. Kotitalouksia oli vuonna 2013 noin 190 700, joka on noin 11 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Kotitaloudet olivat keskikooltaan hieman pienempiä kuin edellisvuonna. Ryhmässä yleistyivät eniten vuokralla asuvat kotitaloudet, alle 65-vuotiaiden ja etenkin alle 35-vuotiaiden yhden henkilön, alle 35-vuotiaiden lapsettomien parien ja ammatissa toimimattomien kotitaloudet. Nämä ja yhden henkilön kotitaloudet kaikkiaan muodostavat suurimman osan suurten asumiskustannusten rasittamista kotitalouksista. Noin kolme neljästä suurten asumiskustannusten rasittamasta kotitaloudesta oli yhden henkilön kotitalous. (Tietokantataulukko 6a; Kuviot 9 ja 10.)

Kuvio 7. Kotitaloudet (%) asumiskustannusten tulo-osuuksien mukaisissa ryhmissä vuosina 2002–2013, nettomääräiset asumiskustannukset

Kuvio 7. Kotitaloudet (%) asumiskustannusten tulo-osuuksien mukaisissa ryhmissä vuosina 2002–2013, nettomääräiset asumiskustannukset

Kuvio 8. Kotitaloudet ja niihin kuuluvat henkilöt, joilla asumiskustannusten tulo-osuus on yli 30 % tai 40 %, vuosina 2002–2013, nettomääräiset asumiskustannukset

Kuvio 8. Kotitaloudet ja niihin kuuluvat henkilöt, joilla asumiskustannusten tulo-osuus on yli 30 % tai 40 %, vuosina 2002–2013, nettomääräiset asumiskustannukset

Suuret asumiskustannukset (nettomääräisinä yli 40 % käytettävissä olevista rahatuloista) rasittivat tulojen mukaan keskimääräistä useammin kahteen pienimpään tulokymmenysryhmään kuuluvia kotitalouksia, vuokra-asunnossa, Helsinki-Uudenmaan suuralueella, yhden henkilön, työttömien, opiskelijoiden ja muiden ammatissa toimimattomien kotitalouksia.

Pienituloisimmassa tulokymmenysryhmässä 26,0 prosentilla ja seuraavassa tulokymmenysryhmässä 11,1 prosentilla kotitalouksista asumiskustannukset olivat yli 40 prosenttia käytettävissä olevista rahatuloista vuonna 2013. Suuret asumiskustannukset rasittivat asuinalueesta (suuralue) riippumatta vuokralla asuvia kotitalouksia, kuitenkin yleisimmin Helsinki-Uudellamaalla. Suuralueen kotitalouksista viidenneksellä siten, että pääkaupunkiseudulla 19,6 prosentilla ja muualla Helsinki-Uudenmaan suuralueella 22,0 prosentilla vuokralla asuvista kotitalouksista asumiskustannusten tulo-osuus ylitti 40 prosenttia. Yksinhuoltajista vain hieman harvemmalla (5,6 % kotitalouksista) kuin kotitalouksilla keskimäärin asumiskustannusten tulo-osuus oli yli 40 prosenttia. Sen sijaan yhden henkilön kotitalouksista yhteensä 13,6 prosentilla, alle 35-vuotiailla 28,7 prosentilla, 35–64-vuotiailla ja 65 vuotta täyttäneillä 9–10 prosentilla asumiskustannukset olivat vähintään näin suuret. (Tietokantataulukko 6a; Liitetaulukot 3–5.)

Kuvio 9. Kotitaloudet, joilla asumiskustannusten tulo-osuus on yli 40 %, sosioekonomisen aseman mukaan vuosina 2012 ja 2013

Kuvio 9. Kotitaloudet, joilla asumiskustannusten tulo-osuus on yli 40 %, sosioekonomisen aseman mukaan vuosina 2012 ja 2013

Kuvio 10. Kotitaloudet, joilla asumiskustannusten tulo-osuus on yli 40 %, kotitalouden elinvaiheen mukaan vuosina 2012 ja 2013

Kuvio 10. Kotitaloudet, joilla asumiskustannusten tulo-osuus on yli 40 %, kotitalouden elinvaiheen mukaan vuosina 2012 ja 2013

Lähde: Tulonjakotilasto 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marie Reijo 029 551 2547

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 9.4.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Tulot, asuminen ja asumismenot 2013, 3 Suuren asumiskustannusrasitteen kotitaloudet . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2013/02/tjt_2013_02_2015-04-09_kat_003_fi.html