Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 21.12.2015

Pienituloisten määrä väheni hieman vuonna 2014

Pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvia henkilöitä oli 674 000 vuonna 2014, ilmenee Tilastokeskuksen tulonjakotilaston ennakkotiedoista. Tämä on noin 16 000 henkilöä vähemmän kuin edellisvuonna. Pienituloisten osuus kotitalousväestöstä oli 12,5 prosenttia, kun edellisvuonna osuus oli 12,8 prosenttia.

Pienituloisen väestön määrä Suomessa vuosina 1987–2014*

Pienituloisen väestön määrä Suomessa vuosina 1987–2014*
* Vuoden 2014 tiedot ovat ennakollisia.

Pienituloisten lukumäärä on pysytellyt keskimäärin hieman alle 700 000:ssa vuodesta 2009 alkaen. Tänä aikana kotitalouksien ekvivalentti mediaanitulo, josta pienituloisuusraja lasketaan, on kehittynyt heikosti. Vuonna 2014 mediaanitulo laski 23 830 euroon kulutusyksikköä kohti, kun vuotta aiemmin se oli 24 010 euroa. Pienituloisuusraja oli yhden hengen kotitaloudessa 14 300 euroa vuonna 2014 eli noin 1 190 euroa kuukaudessa, kun edellisvuonna se oli 14 410 euroa eli 1 200 euroa kuukaudessa.

Samanaikaisesti pienituloisten mediaanitulo on pysynyt lähes ennallaan, mutta pienituloisten tulojen keskimääräinen etäisyys pienituloisuusrajasta on kaventunut 14,1 prosentista 13,4 prosenttiin. Pienituloisuus kuvaa keski- ja pienituloisten välisiä suhteellisia tuloeroja, joten pienituloisuuden kehitys riippuu paitsi pienituloisten kotitalouksien omasta tulokehityksestä, myös mediaanitulon kehityksestä. Pienituloisiksi lasketaan henkilöt, joiden kotitalouden käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä 1) kohti on alle 60 prosenttia kansallisesta mediaanitulosta.

Toimeentulovaikeuksia neljänneksellä kotitalouksista

640 000 kotitaloutta eli 24,2 prosenttia kaikista kotitalouksista ilmoittaa kokevansa vähintään pieniä toimeentulo-ongelmia. Tämä on 1,4 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2013. Vakavampia toimeentulo-ongelmia on 7,3 prosentilla kaikista kotitalouksista eli noin 194 000 kotitaloudella. Tämä on 0,4 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Toimeentulo-ongelmia kokevien kotitalouksien osuus on pysynyt melko tasaisena viime vuodet. Vähintään pieniä ongelmia kokeneiden talouksien osuus oli korkeimmillaan 30 prosenttia vuonna 2003. Myös vakavampia vaikeuksia kokeneiden osuus oli tuolloin suurin, noin 10 prosenttia.


1) Kulutusyksiköt perustuvat niin kutsuttuun OECD:n modifioituun skaalaan. Kotitalouden yksi aikuinen on yksi kulutusyksikkö. Muut kotitalouden 14 vuotta täyttäneet henkilöt ovat kukin 0,5 kulutusyksikköä ja 0–13-vuotiaat lapset ovat kukin 0,3 kulutusyksikköä. Yhden aikuisen kotitalous on yksi kulutusyksikkö, kun taas kotitalous, johon kuuluu esimerkiksi puolisot ja yksi alle 14-vuotias lapsi, ovat yhteensä 1,8 kulutusyksikköä.

Lähde: Tulonjakotilasto 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kaisa-Mari Okkonen 029 551 3408

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (334,3 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 21.12.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Pienituloisuus 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2014/01/tjt_2014_01_2015-12-21_tie_001_fi.html