Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.5.2016

En fjärdedel av EU-medborgarna riskerar fattigdom eller social utestängning

Totalt 24,4 procent av medborgarna i Europeiska unionens 28 medlemsländer levde under risk för fattigdom eller social utestängning år 2013. I Finland berörde risken 17,3 procent av hushållsbefolkningen, omkring 927 000 personer. Uppgifterna framgår av EU:s statistik över inkomst och levnadsvillkor (EU-SILC), där uppgifterna om Finland baserar sig på material från Statistikcentralens inkomstfördelningsstatistik.

Befolkningsandel som riskerar fattigdom eller social utestängning i Europa år 2013

Befolkningsandel som riskerar fattigdom eller social utestängning i Europa år 2013
Källa: Eurostat, EU:s statistik över inkomst och levnadsvillkor (EU-SILC 2014, referensår för inkomster 2013, för Förenade kungariket år 2014). Uppgifterna presenteras enligt det år då inkomsterna förvärvats, men på Eurostats sidor finns de enligt datainsamlingsår (inkomstår +1). Uppgifterna har tagits ut 21.4.2016.

Flest personer som levde under risk för fattigdom i förhållande till landets befolkning fanns det i Serbien, Makedonien, Bulgarien och Rumänien, färst på Island. Finlands andel är den femte lägsta bland EU-länderna. De som lever under risk för fattigdom eller social utestängning är låginkomsttagarna, materiellt fattiga personer eller personer som bor i undersysselsatta hushåll. I merparten av länderna är låginkomsttagarnas ekonomiska utsatthet allmännast av dessa. År 2013 hörde 17,3 procent av befolkningen i EU:s medlemsländer till låginkomsthushåll. Finlands låginkomstgrad var då sjätte lägst bland EU-länderna, 12,8 procent. I sex EU-länder (Rumänien, Spanien, Grekland, Bulgarien, Estland och Lettland) hörde över en femtedel av befolkningen till låginkomsttagarna.

För Finlands del finns uppgifter om risken för fattigdom eller social utestängning tillgängliga redan för år 2014. Av befolkningen levde 16,8 procent av befolkningen, dvs. 904 000 personer, under risk för fattigdom eller social utestängning. Andelen sjönk alltså något från året innan. Andelen personer som har risk för fattigdom eller social utestängning har varierat i Finland mellan 16 och 17,9 procent under åren 2005–2014. Av andelen personer som lever under risk för fattigdom eller social utestängning i Finland förklaras största delen av ekonomisk utsatthet: i genomsnitt tre av fyra är låginkomsttagare.

I andelen som lever under risk för fattigdom eller social utestängning finns det mer årlig variation än t.ex. när det gäller ekonomisk utsatthet, som är en delfaktor i riskindikatorn. Uppgifter om ekonomisk utsatthet för år 2014 har publicerats i inkomstfördelningsstatistiken 18.3.2016 .

Befolkningsandel som riskerar fattigdom eller social utestängning i Finland åren 2005–2014

 Befolkningsandel som riskerar fattigdom eller social utestängning i Finland åren 2005–2014
Källa: Eurostat, EU:s statistik över inkomst och levnadsvillkor (EU-SILC 2014, referensår för inkomster 2013, för Förenade kungariket år 2014). Uppgifterna presenteras enligt det år då inkomsterna förvärvats, men på Eurostats sidor finns de enligt datainsamlingsår (inkomstår +1). Uppgifterna har tagits ut 21.4.2016.

Den s.k. AROPE-indikatorn (At Risk of Poverty or Social Exclusion) som mäter risken för fattigdom eller social utestängning är en del av uppföljningen av målen för Europa 2020-strategin. Låginkomstagare är personer som bor i hushåll vars inkomster per konsumtionsenhet är mindre än 60 procent av den nationella medianinkomsten. Undersysselsatta personer är alla under 60 år som hör till hushåll, vars arbetsinsats är mindre än 20 procent av hushållets möjliga arbetsinsats under undersökningsåret. Med möjlig arbetsinsats avses de sammanlagda teoretiska arbetsmånaderna per år för hushållets medlemmar i åldern 18–59 år (exkl. osjälvständiga ungdomar i åldern 18–24 år). Med personer som lever i allvarlig materiell fattigdom avses de vars hushåll inte har råd med minst fyra av de nio poster som finns med i måttet på allvarlig materiell fattigdom. Posterna är upplevelse av betalningssvårigheter, svårigheter att klara av oväntade utgifter eller hushållet har inte råd med telefon, tvättmaskin, television, bil, proteinbaserad måltid varannan dag, en veckas semester per år utanför hemmet eller tillräcklig värme i bostaden.


Källa: Inkomstfördelningstatistik 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaisa-Mari Okkonen 029 551 3408, Veli-Matti Törmälehto 029 551 3680

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 25.5.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomstfördelningsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-1323. Inkomstskillnader (internationell jämförelse 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjt/2014/04/tjt_2014_04_2016-05-25_tie_001_sv.html