Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

2. Pienituloisuus Euroopan maissa

2.1 Pienituloisten osuus väestöstä on Suomessa Euroopan matalimpia

Pienituloisissa kotitalouksissa asuvien osuus väestöstä oli Suomessa 12,4 prosenttia vuonna 2014 1) . Tuolloin 28 EU-maassa keskimäärin 17,3 prosenttia väestöstä oli pienituloisia. Suurin pienituloisten osuus EU-maista oli Romaniassa, missä pienituloisiin kotitalouksiin kuului 25,4 prosenttia väestöstä. Sama pienituloisuusaste oli myös EU:n ulkopuolisista maista Serbiassa. Yli viidennes väestöstä oli pienituloisia myös Latviassa, Liettuassa, Espanjassa, Bulgariassa, Virossa, Makedoniassa, Kreikassa ja Kroatiassa. Pienituloisten osuus väestöstä oli alle 10 prosenttia vain Islannissa (9,6 %) ja Tsekeissä (9,7 %). (Kuvio 7.) Pienituloisiksi katsotaan kaikki henkilöt, joiden kotitalouden käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden on alle 60 prosenttia kansallisesta keskitulosta. Pienituloisuuden euromääräinen raja siis vaihtelee maittain. Suomessa se oli noin 1 190 euroa kuukaudessa yhden hengen taloudessa vuonna 2014.

Kuvio 7. Väestö tuloryhmittäin Euroopan maissa vuonna 2014, maat järjestetty pienituloisimman tuloryhmän osuuden mukaan

Kuvio 7. Väestö tuloryhmittäin Euroopan maissa vuonna 2014, maat järjestetty pienituloisimman tuloryhmän osuuden mukaan

Maissa, joissa suhteellinen pienituloisuusaste on korkea, on tavallisesti myös suurituloisten osuus väestöstä suurempi. Henkilöitä, joiden kotitalouden tulot kulutusyksikköä kohden olivat vähintään 160 prosenttia kansallisesta mediaanista, oli eniten Liettuassa (23,8 %), Virossa (22,5 %) ja Latviassa (21,9 %) ja EU:n ulkopuolisista maista Serbiassa (21,8 %). 28 EU-maassa tällä mittarilla suurituloisia oli 17,3 prosenttia väestöstä, Suomessa 13 prosenttia. Keskimmäiseen tuloryhmään kuuluvia eli niitä, jotka jäävät näiden kahden luokan väliin, oli eniten Islannissa (80,0 %), Slovakiassa (77,9 %) ja Norjassa (77,7 %), Suomessakin osuus oli 74,6 prosenttia. Suurituloisuudelle ei ole olemassa vakiintuneita mittareita, ja eräitä vaihtoehtoisia prosenttirajoja on julkaistu Eurostatin tietokantataulukoissa.

2.2 Lasten ja työssäkäyvien pienituloisuusasteet ovat Suomessa Euroopan matalimmat

Väestöryhmittäinen köyhyysriski ja pienituloisuuden rakenne vaihtelevat maittain. Alle 18-vuotiaiden pienituloisuusaste oli vuonna 2014 Suomessa kaikkien EU-maiden matalin, 10 prosenttia. Myös 65 vuotta täyttäneiden pienituloisuusaste on alle 28 EU-maan keskiarvon, 13,8 prosenttia. Lasten pienituloisuus on EU-maista yleisintä Romaniassa, Espanjassa ja Liettuassa, ikääntyvien pienituloisuus taas on vertailumaista yleisintä Virossa, Latviassa ja Bulgariassa. (Kuvio 8.)

Kuvio 8. Lasten ja 65 vuotta täyttäneiden pienituloisuusasteet Euroopassa vuonna 2014, maat on järjestetty lasten pienituloisuusasteen mukaan

Kuvio 8. Lasten ja 65 vuotta täyttäneiden pienituloisuusasteet Euroopassa vuonna 2014, maat on järjestetty lasten pienituloisuusasteen mukaan

Työssäkäyvien 18–64-vuotiaiden henkilöiden pienituloisuus on Euroopan vähäisintä Suomessa (3,5 %) ja Tsekeissä (4 %). Vertailumaiden toisessa päässä on Romania, jossa työssäkäyvän köyhyysriski oli yli viisinkertainen Suomeen verrattuna. 28 EU-maassa keskimäärin 9,5 prosenttia työssäkäyvistä on pienituloisia. (Kuvio 9.)

Kuvio 9. Työssäkäyvien pienituloisuusaste Euroopan maissa vuonna 2014

Kuvio 9. Työssäkäyvien pienituloisuusaste Euroopan maissa vuonna 2014

1) Suomen pienituloisuustietoja vuodelta 2015 on julkaistu tulonjakotilastossa 3.3.2017.

Lähde: Tulonjakotilasto 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kaisa-Mari Okkonen 029 551 3408, Veli-Matti Törmälehto 029 551 3680

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 26.5.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Tuloerot (kansainvälinen vertailu) 2015, 2. Pienituloisuus Euroopan maissa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tjt/2015/04/tjt_2015_04_2017-05-26_kat_002_fi.html