Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.12.2017

Antalet låginkomsttagare år 2016 på föregående års nivå

Enligt de preliminära uppgifterna från Statistikcentralens inkomstfördelningsstatistik uppgick antalet personer i låginkomsthushåll till 637 000 år 2016. Andelen låginkomsttagare av hushållsbefolkningen var 11,8 procent, vilket ligger på samma nivå som året innan. Under den period på 50 år som inkomststatistiken täcker var den ekonomiska utsattheten störst år 1966, då andelen låginkomsttagare var 18,6 procent av hela befolkningen. Det lägsta antalet låginkomsttagare relativt sett fanns under depressionsåret 1993, då medelinkomsterna sjönk snabbt. Andelen låginkomsttagare var då 7,2 procent av hela befolkningen.

Befolkningen och antalet barn i låginkomsthushåll i Finland åren 1966–2016*.

Befolkningen och antalet barn i låginkomsthushåll i Finland åren 1966–2016*.
Inkomstbegreppet den ekvivalerade disponibla penninginkomsten (exkl. försäljningsvinster). Källor: 1966, 1971, 1976 ja 1981 konsumtionsundersökning; 1986–2016 inkomstfördelningsstatistik. Mellanår som saknas (1967–1985) är lineärt interpolerade. Uppgifterna för år 2016 är preliminära.

Den relativa ekonomiska utsattheten minskade trendmässigt mellan åren 1966 och 1993. Mätt med medianinkomsten ökade hela befolkningens inkomstnivå samtidigt. Under början av 1990-talet sjönk befolkningens medianinkomst och den relativa låginkomstgränsen, som beräknas på basis av medianinkomsten, till följd av depressionen. Samtidigt minskade antalet låginkomsttagare snabbt, eftersom medelinkomsttagarnas inkomster relativt sett minskade mer än låginkomsttagarnas.

Efter år 1993 har både antalet låginkomsttagare och hela befolkningens medianinkomst ökat. Antalet låginkomsttagare var som störst åren 2007–2010, då antalet låginkomsttagare var fler än 700 000 per år i genomsnitt. Den ekonomiska utsattheten har minskat något efter det, och efter år 2011 har antalet låginkomsttagare varit i genomsnitt 650 000 per år. Också ökningen av medianinkomsten började avta efter år 2007, och fr.o.m. år 2010 har medianinkomsten varit omkring 24 000 euro per år per konsumtionsenhet. Antalet barn som hör till låginkomsthushåll har under 2000-talet varierat mellan 100 000 och 130 000.

Hela befolkningens medianinkomst och den relativa låginkomstgränsen, som beräknas på basis av medianinkomsten (60 %) åren 1966–2016*, euro/konsumtionsenhet i 2016 års pengar.

Hela befolkningens medianinkomst och den relativa låginkomstgränsen, som beräknas på basis av medianinkomsten (60 %) åren 1966–2016*, euro/konsumtionsenhet i 2016 års pengar.
Inkomstbegreppet den ekvivalerade disponibla penninginkomsten (exkl. försäljningsvinster). Källor: 1966, 1971, 1976 ja 1981 konsumtionsundersökning; 1986–2016 inkomstfördelningsstatistik. Mellanår som saknas (1967–1985) är lineärt interpolerade. Uppgifterna för år 2016 är preliminära.

Medianinkomsten per konsumtionsenhet för hela befolkningen var 24 160 euro år 2016. Låginkomstgränsen var 14 500 euro i enpersonshushåll, dvs. ungefär 1 210 euro i månaden, medan den året innan var 14 280 euro, dvs. 1 190 euro i månaden. Den ekonomiska utsattheten beskriver relativa inkomstskillnader mellan medel- och låginkomsttagare, vilket innebär att utvecklingen av ekonomisk utsatthet beror på låginkomsthushållens egen inkomstutveckling, men också på utvecklingen av medianinkomsten. Till låginkomsttagare räknas de personer vars hushålls disponibla penninginkomster per konsumtionsenhet 1) är under 60 procent av den nationella medianinkomsten.


1) Konsumtionsenheterna bygger på OECD:s så kallade modifierade skala. En vuxen i ett hushåll bildar en konsumtionsenhet. Övriga personer i hushållet som fyllt 14 år bildar var och en 0,5 konsumtionsenheter och 0–13-åriga barn bildar vart och ett 0,3 konsumtionsenheter. Ett hushåll med en vuxen bildar en konsumtionsenhet, medan ett hushåll som t.ex. består av makar och ett barn under 14 år tillsammans bildar 1,8 konsumtionsenheter.

Källa: Inkomstfördelningstatistik 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaisa-Mari Okkonen 029 551 3408

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 21.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomstfördelningsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-1323. Låg inkomst 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjt/2016/01/tjt_2016_01_2017-12-21_tie_001_sv.html