Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 21.12.2017

Pienituloisten määrä vuonna 2016 edellisvuoden tasolla

Pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvia henkilöitä oli 637 000 vuonna 2016, ilmenee Tilastokeskuksen tulonjakotilaston ennakkotiedoista. Pienituloisten osuus kotitalousväestöstä oli 11,8 prosenttia, mikä on edeltävän vuoden tasolla. Tulotilastojen kattamalla 50 vuoden ajanjaksolla pienituloisuus oli suurimmillaan vuonna 1966, jolloin pienituloisia oli 18,6 prosenttia koko väestöstä. Vähiten suhteellisesti pienituloisia oli lamavuonna 1993, jolloin keskitulo laski nopeasti. Pienituloisia oli tuolloin 7,2 prosenttia koko väestöstä.

Pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvan väestön ja lasten lukumäärä Suomessa vuosina 1966–2016*.

Pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvan väestön ja lasten lukumäärä Suomessa vuosina 1966–2016*.
Tulokäsite ekvivalentti käytettävissä oleva rahatulo (pl. myyntivoitot). Lähteet: 1966, 1971, 1976 ja 1981 kulutustutkimus; 1986–2016 tulonjakotilasto. Puuttuvat välivuodet (1967–1985) on lineaarisesti interpoloitu. Vuoden 2016 tiedot ovat ennakollisia.

Suhteellinen pienituloisuus väheni trendinomaisesti vuosien 1966 ja 1993 välillä. Mediaanitulolla mitattu koko väestön tulotaso kasvoi samanaikaisesti. 1990-luvun alussa väestön mediaanitulo ja siitä laskettava suhteellinen pienituloisuusraja laskivat laman seurauksena. Samalla pienituloisten määrä väheni nopeasti, sillä keskituloisten tulot pienenivät suhteellisesti enemmän kuin pienituloisimpien tulot.

Vuoden 1993 jälkeen sekä pienituloisten lukumäärä että koko väestön mediaanitulo ovat kasvaneet. Suurimmillaan pienituloisten määrä oli vuosien 2007 ja 2010 välisenä aikana, jolloin pienituloisia oli keskimäärin yli 700 000 vuodessa. Pienituloisuus on vähentynyt hieman tämän jälkeen, ja vuoden 2011 jälkeen pienituloisia on ollut keskimäärin 650 000 vuodessa. Myös mediaanitulon kasvu alkoi hidastua vuoden 2007 jälkeen, ja vuodesta 2010 eteenpäin mediaanitulo on ollut noin 24 000 euroa vuodessa kulutusyksikköä kohti. Pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien lasten määrä on vaihdellut 2000-luvulla noin 100 000 ja 130 000 välillä.

Koko väestön mediaanitulo ja siitä laskettu suhteellinen pienituloisuusraja (60 %) vuosina 1966–2016*, euroa/kulutusyksikkö vuoden 2016 rahassa.

Koko väestön mediaanitulo ja siitä laskettu suhteellinen pienituloisuusraja (60 %) vuosina 1966–2016*, euroa/kulutusyksikkö vuoden 2016 rahassa.
Tulokäsite ekvivalentti käytettävissä oleva rahatulo (pl. myyntivoitot). Mediaani on laskettu henkilöiden kesken. Lähteet: 1966, 1971, 1976 ja 1981 kulutustutkimus; 1986–2016 tulonjakotilasto. Puuttuvat välivuodet (1967–1985) on lineaarisesti interpoloitu. Vuoden 2016 tiedot ovat ennakollisia.

Koko väestön kulutusyksikkökohtainen mediaanitulo oli 24 160 euroa vuonna 2016. Pienituloisuusraja oli yhden hengen kotitaloudessa 14 500 euroa eli noin 1 210 euroa kuukaudessa, kun edellisvuonna se oli 14 280 euroa eli 1 190 euroa kuukaudessa. Pienituloisuus kuvaa keski- ja pienituloisten välisiä suhteellisia tuloeroja, joten pienituloisuuden kehitys riippuu paitsi pienituloisten kotitalouksien omasta tulokehityksestä, myös mediaanitulon kehityksestä. Pienituloisiksi lasketaan henkilöt, joiden kotitalouden käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä 1) kohti on alle 60 prosenttia kansallisesta mediaanitulosta.


1) Kulutusyksiköt perustuvat niin kutsuttuun OECD:n modifioituun skaalaan. Kotitalouden yksi aikuinen on yksi kulutusyksikkö. Muut kotitalouden 14 vuotta täyttäneet henkilöt ovat kukin 0,5 kulutusyksikköä ja 0–13-vuotiaat lapset ovat kukin 0,3 kulutusyksikköä. Yhden aikuisen kotitalous on yksi kulutusyksikkö, kun taas kotitalous, johon kuuluu esimerkiksi puolisot ja yksi alle 14-vuotias lapsi, ovat yhteensä 1,8 kulutusyksikköä.

Lähde: Tulonjakotilasto 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kaisa-Mari Okkonen 029 551 3408

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (376,7 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 21.12.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Pienituloisuus 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2016/01/tjt_2016_01_2017-12-21_tie_001_fi.html