Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1 Vuokra-asunto on yleinen hallintasuhde pienituloisimmissa elinvaiheissa

Kotitalouksista 63,9 prosenttia asui omistusasunnossa ja 33,3 prosenttia vuokra-asunnossa vuonna 2018. Vajaalla 3 prosentilla oli jokin muu asunnon hallintasuhde. Kotitalouden viitehenkilön elinvaiheen mukaan omistusasunto oli yleinen hallintasuhde 35 vuotta täyttäneiden lapsettomien parien, 65 vuotta täyttäneiden yhden henkilön, ja parien lapsiperheiden kotitalouksissa. Ryhmissä tulotaso oli korkeampi kuin varhempien elinvaiheiden ja yhden huoltajan lapsiperheiden kotitalouksissa. Pienituloisissa kotitalouksissa (ks. Käsitteet ja määritelmät: Pienituloisuus ) omistusasunto oli hallintasuhteena 41,1 prosentilla ja vuokra-asunto 55,1 prosentilla vuonna 2018.

Kotitalouksien tulokehitys oli yleisesti heikkoa vuosina 2011–2018. Ekvivalentin käytettävissä olevan rahatulon mediaanilla mitattu tulotaso pysyi lähes ennallaan. Sitä vastoin keskiarvoon perustuvat tulot kehittyivät niiden jakautumisen seurauksena yhä suotuisasti. Vuosien 2013–2014 tulotason heikkenemisen jälkeen myös mediaanitulot osoittivat pientä kohenemista vuoteen 2018.

Kotitalousryhmien välisten tuloerojen kuvaamiseen on seuraavassa käytetty ekvivalenttia käytettävissä olevan rahatulon mediaania. Se osoittaa luotettavammin ryhmien tulotasoja ilman tulonjaon eriytymisen ja etenkin otosaineistossa tietojen vuosittaisesta satunnaisuudesta johtuvan vaihtelun vaikutusta. Mediaanitulojen perusteella kotitalouksien reaalinen tulotaso oli vuonna 2018 omistusasunnoissa noin 3 prosenttia ja vuokra-asunnoissa 4 prosenttia korkeampi kuin vuonna 2015. Maksettujen asumiskustannusten jälkeen se oli omistusasunnoissa yli 4 prosenttia ja vuokra-asunnoissa noin 6 prosenttia korkeampi. Vuokra-asunnoissa asuvien kotitalouksien tulokehitys kääntyi uudestaan suotuisaksi vuoden 2017 jälkeen.

Kotitalouksilla yhteensä ja omistusasunnoissa asuvilla kotitalouksilla tulotaso ennen maksettuja tulonsiirtoja ja niiden jälkeen oli lähes samaa tasoa kuin edeltävänä vuotena. Vuonna 2018 kotitalouksien ekvivalentti käytettävissä olevan rahatulon mediaani oli 23 300 euroa ja maksettujen asumiskustannusten jälkeen 19 100 euroa. Omistusasunnoissa kotitalouksien mediaanitulo oli 26 600 ja maksettujen asumiskustannusten jälkeen 23 600 euroa. Vuokra-asunnoissa kotitalouksien maksettuja asumiskustannuksia edeltänyt tulotaso oli 68 prosenttia ja niiden jälkeen 51 prosenttia omistusasuntokotitalouksien vastaavista mediaanituloista. Asumiskustannusten jälkeinen tuloero oli vuonna 2018 hieman pienempi kuin vuosina 2013–2014, jolloin vuokralla asuvien kotitalouksien tulotaso oli vajaat 50 prosenttia omistusasunnoissa asuvien kotitalouksien tulotasosta. (Kuvio 1.)

Kuvio 1. Kotitalouksien mediaanitulot asunnon hallintasuhteen mukaan 1995–2018, euroa vuoden 2018 hinnoin

Kuvio 1. Kotitalouksien mediaanitulot asunnon hallintasuhteen mukaan 1995–2018, euroa vuoden 2018 hinnoin
Tulokäsitteet: Ekvivalentti käytettävissä oleva rahatulo kotitaloutta kohti ja ekvivalentti käytettävissä oleva rahatulo maksettujen asumiskustannusten jälkeen kotitaloutta kohti, mediaanitulot. Ekvivalentti tulo on kotitalouden käytettävissä oleva rahatulo jaettuna kotitalouden kulutusyksiköillä.

Kotitalouksien tulot ovat eriytyneet asunnon hallintasuhteen mukaan 1990-luvun puolivälistä. Vertailukelpoiset tiedot maksettujen asumiskustannusten jälkeisistä tuloista ovat saatavissa tulonjakotilastosta vuodesta 2002 lähtien. Maksettujen asumiskustannusten jälkeiset tulot erkaantuivat vuokrien kasvun seurauksena omistus- ja vuokra-asuntokotitalouksien välillä voimakkaasti aina viime vuosikymmenen puoliväliin saakka. Vuonna 2005 kotitalouksien tulotaso oli vuokra-asunnoissa 70 prosenttia ja maksettujen asumiskustannusten jälkeen 55 prosenttia omistusasunnoissa asuvien kotitalouksien mediaanituloista. Vuonna 2011 vastaavat osuudet olivat ennen maksettuja asumiskustannuksia 68 prosenttia ja niiden jälkeen 53 prosenttia. Vuodesta 2015 vuoteen 2018 tuloerot pysyivät melko vakaina. Vuokralla asuvien kotitalouksien maksettuja asumiskustannuksia edeltänyt tulotaso oli 67–68 prosenttia ja niiden jälkeen 50–51 prosenttia omistusasunnoissa asuvien kotitalouksien vastaavista mediaanituloista. Vuonna 2016 vuokralla asuvien kotitalouksien tulotaso oli poikkeuksellisesti vajaan prosenttiyksikön korkeampi.

Pienituloisten kotitalouksien (ks. Käsitteet ja määritelmät: Pienituloisuus ) väliset tuloerot olivat omistusasunnoissa ja vuokra-asunnoissa asuvien välillä ennen maksettuja asumiskustannuksia suhteellisen pienet. Kotitalouksien ekvivalentti käytettävissä olevan rahatulon mediaani oli vuonna 2018 omistusasunnoissa noin 12 900 euroa ja vuokra-asunnoissa 12 300 euroa. Tiedoissa ovat mukana asumistuet. Kun tulonsiirtoina saadut asumistuet lisäsivät etenkin vuokralla asuvien kotitalouksien tuloja ja kattoivat niiden asumiskustannuksia, oli tuloero maksettujen asumiskustannusten jälkeen siten huomattavasti suurempi kuin niiden maksamista edeltäneillä tuloilla. Maksettujen asumiskustannusten jälkeen pienituloisten kotitalouksien ekvivalentti käytettävissä olevan rahatulon mediaani oli omistusasunnoissa 10 100 euroa ja vuokra-asunnoissa asuvien 6 500 euroa, eli vajaat 65 prosenttia omistusasunnoissa asuvien mediaanitulosta. Kaikkien kotitalouksien asumiskustannusten jälkeiseen mediaanituloon (19 100 euroa) verrattuna pienituloisten kotitalouksien tulotaso oli omistusasunnoissa tästä noin puolet ja vuokra-asunnoissa noin kolmanneksen. (Kuvio 2.)

Kuvio 2. Pienituloisten kotitalouksien mediaanitulot asunnon hallintasuhteen mukaan 2002–2018, mediaani, euroa vuoden 2018 hinnoin

Kuvio 2. Pienituloisten kotitalouksien mediaanitulot asunnon hallintasuhteen mukaan 2002–2018, mediaani, euroa vuoden 2018 hinnoin
Tulokäsitteet: Ekvivalentti käytettävissä oleva rahatulo kotitaloutta kohti ja ekvivalentti käytettävissä oleva rahatulo maksettujen asumiskustannusten jälkeen kotitaloutta kohti, mediaanitulot. Ekvivalentti tulo on kotitalouden käytettävissä oleva rahatulo jaettuna kotitalouden kulutusyksiköillä.

Lähde: Tulonjakotilasto 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marie Reijo 029 551 2547

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.03.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Tulot, asuminen ja asumismenot 2018, 1 Vuokra-asunto on yleinen hallintasuhde pienituloisimmissa elinvaiheissa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2018/03/tjt_2018_03_2020-03-12_kat_001_fi.html