Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

10. Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus ja kokonaismenot hallinnonaloittain vuosina 2009 ja 2010

Hallinnonala T&k-rahoitus / valtion menot
Tutkimus- ja kehittämisrahoitus,
milj. €
Hallinnonalan menot,
milj. € 2)
T&k-rahoitus hallinnonalan
menoista, osuus %
2009 2010 muutos 2009 2010 muutos 2009 2010 muutos
Eduskunta 3,3 3,3 0,0 125,1 122,2 –2,8 2,6 2,7 0,0
Valtioneuvoston kanslia 0,2 0,2 0,0 79,2 78,1 –1,0 0,2 0,2 0,0
Ulkoasiainministeriö 13,1 9,2 –4,0 1 170,3 1 187,6 17,3 1,1 0,8 –0,4
Oikeusministeriö 1,9 2,1 0,1 794,5 789,7 –4,8 0,2 0,3 0,0
Sisäasiainministeriö 0,8 0,8 0,0 1 168,9 1 266,7 97,8 0,1 0,1 0,0
Puolustusministeriö 34,7 56,3 21,5 2 778,4 2 703,9 –74,5 1,2 2,1 0,8
Valtiovarainministeriö 8,6 7,1 –1,5 7 322,8 14 859,6 7 536,7 0,1 0,0 –0,1
Opetusministeriö 837,3 932,7 95,4 7 498,0 6 186,4 –1 311,6 11,2 15,1 3,9
Maa- ja metsätalousministeriö 101,7 97,6 –4,2 2 836,5 2 825,8 –10,6 3,6 3,5 –0,1
Liikenne- ja viestintäministeriö 31,2 32,0 0,9 2 108,8 2 195,0 86,2 1,5 1,5 0,0
Työ- ja elinkeinoministeriö 723,5 763,4 39,9 2 322,4 4 222,5 1 900,1 31,2 18,1 –13,1
Sosiaali- ja terveysministeriö 121,1 130,7 9,6 14 826,0 11 328,2 –3 497,8 0,8 1,2 0,3
Ympäristöministeriö 22,3 20,0 –2,3 316,4 328,1 11,7 7,0 6,1 –0,9
YHTEENSÄ 1) 1 899,7 2 055,2 155,5  43 347,3  48 093,9   4 746,6  4,4 4,3 –0,1
1) Hallinnonalan menot yhteensä pl. valtionvelan kustannukset sekä Tasavallan Presidentin pääluokka
2) Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuudet on vuoden 2010 alusta lukien siirretty sosiaali- ja terveysministeriöstä valtiovarainministeriön pääluokkaan kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen, mikä selittää muutosta näiden kahden hallinnonalan menoissa.

Lähde: Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tero Luhtala (09) 1734 3327, Raili Kouvalainen (09) 1734 3513, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 25.2.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2010, 10. Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus ja kokonaismenot hallinnonaloittain vuosina 2009 ja 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/2010/tkker_2010_2010-02-25_tau_010_fi.html