Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus ja kokonaismenot hallinnonaloittain vuosina 2021 ja 2022

Hallinnonala Tutkimus- ja kehittämisrahoitus/valtion menot
T&k-rahoitus, milj. € Hallinnonalan menot, milj. € T&k-rahoitus hallinnonalan menoista, osuus %
2021 2022 muutos milj. € 2021 2022 muutos, milj € 2021 2022 muutos, prosenttiyksikköä
Valtioneuvoston kanslia 10,6 9,1 -1,5 221,7 223,3 1,6 4,8 4,1 -0,7
Eduskunta 3,9 4,3 0,4 128,6 133,5 4,9 3,0 3,2 0,2
Ulkoministeriö 4,2 6,7 2,5 1 288,1 1 317,7 29,6 0,3 0,5 0,2
Oikeusministeriö 1,1 1,1 0,0 1 005,2 1 021,8 16,5 0,1 0,1 0,0
Sisäministeriö 0,5 0,6 0,1 1 567,8 1 566,9 -0,8 0,0 0,0 0,0
Puolustusministeriö 45,9 44,5 -1,4 4 873,3 5 101,3 228,1 0,9 0,9 -0,1
Valtiovarainministeriö 5,1 5,4 0,3 19 467,9 21 391,1 1 923,2 0,0 0,0 0,0
Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 298,9 1 354,5 55,6 7 012,1 7 407,7 395,6 18,5 18,3 -0,2
Maa- ja metsätalousministeriö 69,5 72,0 2,5 2 628,3 2 714,8 86,4 2,6 2,7 0,0
Liikenne- ja viestintäministeriö 14,5 17,0 2,6 3 485,6 3 533,5 47,9 0,4 0,5 0,1
Työ- ja elinkeinoministeriö 676,3 883,0 206,7 3 828,9 3 635,3 -193,6 17,7 24,3 6,6
Sosiaali- ja terveysministeriö 67,8 70,2 2,4 17 603,1 15 852,6 -1 750,5 0,4 0,4 0,1
Ympäristöministeriö 18,6 20,3 1,7 302,9 325,3 22,4 6,1 6,2 0,1
YHTEENSÄ 1) 2 216,8 2 488,5 271,8 63 413,4 64 224,7 811,4 3,5 3,9 0,4
1) Menot yhteensä pl. valtionvelan kustannukset, sekä Tasavallan Presidentin pääluokka (toisin kuin katsauksen taulukossa 1 ja liitetaulukossa 1).

Lähde: Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 24.2.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2022, Liitetaulukko 2. Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus ja kokonaismenot hallinnonaloittain vuosina 2021 ja 2022 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tkker/2022/tkker_2022_2022-02-24_tau_002_fi.html