Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus hallinnonaloittain vuosina 2021 ja 2022

Hallinnonala / organisaatio T&k-rahoitus
Milj. € / 2021 Milj. € / 2022 Muutos 2021-2022
/Milj. €
Muutos 2021-2022 Milj. € / %
Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 298,9 1 354,5 55,6 4,3
...Yliopistot 724,0 721,9 -2,2 -0,3
…Ammattikorkeakoulut 80,7 90,3 9,6 11,9
...Suomen Akatemia 449,0 476,9 27,9 6,2
...Muu OKM 45,2 65,5 20,3 45,0
Työ- ja elinkeinoministeriö 676,3 883,0 206,7 30,6
…Business Finland TEM 540,4 741,1 200,7 37,1
...Tutkimuslaitokset TEM 99,2 97,1 -2,1 -2,1
...Muu TEM 36,6 44,8 8,1 22,2
Sosiaali- ja terveysministeriö 67,8 70,2 2,4 3,5
...Tutkimuslaitokset STM 23,4 25,3 1,8 7,8
...Yliopistolliset sairaalat 21,0 20,0 -1,0 -4,8
...Muu STM 23,4 24,9 1,5 6,6
Maa- ja metsätalousministeriö 69,5 72,0 2,5 3,6
...Tutkimuslaitokset MMM 59,3 63,0 3,7 6,2
...Muu MMM 10,1 8,9 -1,2 -12,0
Puolustusministeriö 45,9 44,5 -1,4 -3,1
Liikenne- ja viestintäministeriö 14,5 17,0 2,6 17,8
...Tutkimuslaitos LVM 9,2 9,0 -0,2 -1,8
...Muu LVM 5,3 8,0 2,8 52,4
Ympäristöministeriö 18,6 20,3 1,7 9,2
...Tutkimuslaitos YM 13,0 13,5 0,6 4,3
...Muu YM 5,6 6,8 1,2 20,6
Ulkoministeriö 4,2 6,7 2,5 58,3
Valtiovarainministeriö 5,1 5,4 0,3 6,5
...Tutkimuslaitos VM 3,5 3,5 0,1 2,6
...Muu VM 1,6 1,8 0,2 15,0
Eduskunta 3,9 4,3 0,4 9,7
Oikeusministeriö 1,1 1,1 0,0 0,9
Sisäministeriö 0,5 0,6 0,1 9,4
Valtioneuvoston kanslia 10,6 9,1 -1,5 -14,3
YHTEENSÄ 2 216,8 2 488,5 271,8 12,3

Lähde: Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 24.2.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2022, Liitetaulukko 3. Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus hallinnonaloittain vuosina 2021 ja 2022 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tkker/2022/tkker_2022_2022-02-24_tau_003_fi.html