Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.1.2009

Omsättningen inom industrin ökade under augusti-oktober med 5,1 procent jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralen var industrins omsättning under augusti-oktober 5,1 procent större än under motsvarande period året innan. Försäljningen i Finland ökade med 5,5 procent och exportomsättningen med 5,1 procent från året innan.

Under augusti-oktober ökade omsättningen mest inom el-, gas- och vattenförsörjningen, med 33,4 procent, och inom den kemiska industrin, med 11,2 procent från året innan. Omsättningsökningen var snabb också inom metallindustrins undernäringsgrenar, med undantag av metallframställning där omsättningen minskade med 1,7 procent från motsvarande period året innan. Inom trä- och pappersindustrin fortsatte omsättningsminskningen och omsättningen var 7,1 procent mindre än året innan.

Årsförändring av omsättningen för hela industrin och för vissa näringsgrenar under perioden 08/2008-10/2008, %

Omsättningsindex för industrin beskriver företag, vars huvudnäringsgren är tillverkning. Beräkningen av index bygger på skatteförvaltningens momsuppgifter, som kompletteras med Statistikcentralens material från försäljningsenkäten. Det kan finnas stora variationer i industriföretagens månatliga omsättning särskilt när det gäller näringsgrenar inom metallindustrin. Variationerna beror huvudsakligen på faktureringspraxis. Slutfakturan för stora maskinleveranser och projekt kan synas som försäljning för en månad, även om företaget arbetat för leveransen i flera månader eller år.

Näringsgrensindelningen TOL 2008 och basåret 2005=100 införs i denna statistik fr.o.m. uppgifterna för januari 2009. Mera information om TOL 2008 finns påStatistikcentralens webbsidor om TOL 2008. På ingångssidan till statistiken finnsnyheter om övergången till näringsgrensindelningen TOL 2008.

Källa: Omsättningsindex för industrin, oktober 2008. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Paavonen (09) 1734 3331, Tarja Husso (09) 1734 3534, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 30.1.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. oktober 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2008/10/tlv_2008_10_2009-01-30_tie_001_sv.html