Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Teollisuuden liikevaihto romahti tammi-maaliskuussa 24 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna

Korjaus. Katsausta korjattu 17.12.2009. Alkuperäisessä katsauksessa osa tiedoista koski virheellisesti vääriä toimialoja. Korjaukset on merkitty punaisella ja ne vaikuttavat myös kuvioihin Metsäteollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-03/2009, 2005=100 ja Metalliteollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-03/2009, 2005=100.

Teollisuuden liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan tammi-maaliskuussa 24,0 prosenttia pienempi kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Kotimaan myynti supistui 20,9 prosenttia ja vientiliikevaihto 28,3 prosenttia vuodentakaisesta.

Liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuollossa (13,8 %) sekä elintarviketeollisuudessa (0,2 %). Eniten liikevaihto supistui kemianteollisuudessa, jossa se oli 29,8 prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa alhaisempi. Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuoltoa sekä elintarviketeollisuutta lukuun ottamatta kaikilla merkittävimmillä toimialoilla liikevaihto supistui kaksinumeroisin luvuin.

Lähes jokaisella julkaisutoimialalla liikevaihto joko kasvoi enemmän tai supistui vähemmän maaliskuussa kuin vuoden kahtena ensimmäisenä kuukautena verrattaessa edellisvuoden vastaavaan kuukauteen. Myös teollisuuden liikevaihdon kausitasoitettu kuukausimuutos oli positiivinen sekä tammikuusta helmikuuhun että helmikuusta maaliskuuhun verrattaessa.

Teollisuuden ja sen eräiden toimialojen liikevaihdon vuosimuutos ajanjaksolla 01/2009-03/2009, % (TOL 2008)

Tammi-maaliskuussa teollisuuden liikevaihto supistui 24 prosenttia vuodentakaisesta eli liikevaihdon romahdus kiihtyi edellisvuoden viimeisestä neljänneksestä. Laskeva trendi oli huomattavissa kautta teollisuuden sillä sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuoltoa sekä elintarviketeollisuutta lukuun ottamatta kaikilla merkittävimmillä toimialoilla liikevaihto supistui kaksinumeroisin luvuin edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Toisaalta liikevaihdon supistuminen ei enää kiihtynyt vaan pikemminkin hidastui vuoden ensimmäisen neljänneksen kahden viimeisen kuukauden aikana.

Liikevaihdon vuosimuutos teollisuuden suurimmilla toimialoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
4-6/2008 7-9/2008 10-12/2008 01-03/2009
Teollisuus yhteensä 8,0 5,8 -5,8 -25,1
- Metsäteollisuus -5,4 -6,4 -14,7 -29,8
- Kemianteollisuus 27,2 21,2 -12,4 -29,8
- Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 16,3 12,1 8,2 -10,9
- Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus 3,2 4,6 -0,6 -25,8
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Teollisuusyritysten vientiliikevaihdossa suurimmat toimialat olivat vuonna 2006 elektroniikka- ja sähköteollisuus, metsäteollisuus, kemianteollisuus sekä koneiden ja laitteiden valmistus. Vientiliikevaihto supistui muiden koneiden ja laitteiden valmistusta lukuun ottamatta kaikilla näillä toimialoilla ensimmäisen vuosineljänneksen aikana noin 30 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Muiden koneiden ja laitteiden valmistuksessa vientiliikevaihdon romahdus jäi maltillisemmaksi, reiluun viiteen prosenttiin vuodentakaista.

Teollisuusyritysten kotimaan myynnissä suurimmat toimialat olivat vuonna 2006 elintarviketeollisuus, kemianteollisuus ja energia- ja vesihuolto. Kuten vientiliikevaihdossa, myös kotimaan myynnissä kemianteollisuus supistui tammi-maaliskuussa noin 30 prosenttia. Elintarviketeollisuuden kotimaan myynti lisääntyi tammi-maaliskuussa vajaat 2 prosenttia vuotta aiemmasta. Energia- ja vesihuollosta ei julkaista erikseen kotimaan myynnin indeksiä, mutta toimialan koko liikevaihto kasvoi vajaan 14 prosenttia.

Teollisuuden liikevaihdon, vientiliikevaihdon ja kotimaan myynnin kehitys 1/2000 - 3/2009, kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos, %

Liikevaihdon pitkän aikavälin kehitys teollisuuden päätoimialoilla

Teollisuuden liikevaihto romahti alkuvuonna 2009

Teollisuuden liikevaihto kääntyi kasvuun viennin vetämänä vuoden 2004 alussa. Vuonna 2004 teollisuuden liikevaihto kasvoi reilut 5 prosenttia. Vuonna 2005 kasvu hidastui osittain paperiteollisuuden työtaistelun vuoksi reiluun 3 prosenttiin. Tämä selittää osan vuoden 2006 liikevaihdon ripeästä 14 prosentin kasvusta. Vuonna 2007 teollisuuden liikevaihto kasvoi 7 prosenttia vuodentakaisesta. Vuoden 2008 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä kasvu oli kotimaan liikevaihdon nopean kasvun vuoksi hieman vuoden 2007 keskimääräistä kasvua nopeampi. Viimeisellä neljänneksellä teollisuuden liikevaihdon muutos kääntyi kuitenkin äkillisesti laskuun ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2005 paperiteollisuuden työtaistelun. Koko vuoden liikevaihdon muutos jäi kuitenkin vajaan neljä prosenttiyksikköä plussan puolelle: kotimaan myynti reilut neljä ja vienti kolme. Vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä teollisuuden liikevaihto supistui huimaa 25 prosentin vauhtia.

Teollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-03/2009, 2005=100

Metsäteollisuuden liikevaihdon supistui yhä nopeammin alkuvuonna 2009

Metsäteollisuuden yritysten liikevaihto kääntyi alkuvuonna 2004 nousuun ensimmäistä kertaa lähes vuoteen. Vuonna 2005 liikevaihdon kasvu hidastui huomattavasti touko-kesäkuulle ajoittuneen paperiteollisuuden työtaistelun vuoksi; liikevaihto pieneni runsaat 7 prosenttia vuotta aiemmasta, kun vuonna 2004 liikevaihto kasvoi lähes 3 prosenttia. Vuonna 2006 metsäteollisuuden liikevaihto kasvoi osittain vertailuajankohdan matalan tason vuoksi 15 prosenttia. Vientiliikevaihto kasvoi 18 ja kotimaan myynti 10 prosenttia. Vuonna 2007 liikevaihto kasvoi reilut 3 prosenttia vuodentakaisesta. Vuoden 2007 lopulla toimialan liikevaihto kääntyi laskuun ja supistuminen kiihtyi entisestään vuoden 2008 viimeisellä vuosineljänneksellä. Vuonna 2008 liikevaihto supistui noin kahdeksan prosenttia: vientiliikevaihto supistui noin yhdeksän prosenttia ja kotimaan myynti noin kuusi prosenttia. Vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä metsäteollisuuden liikevaihto supistui huimaa lähes 30 prosentin vauhtia.

Metsäteollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-03/2009, 2005=100

Kemianteollisuuden liikevaihdon supistuminen jatkui vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä

Kemianteollisuuden yritysten liikevaihto kääntyi toisella neljänneksellä 2004 voimakkaaseen kasvuun. Liikevaihdon kasvun takana oli sekä kotimaisen kysynnän että viennin vahva kehitys. Liikevaihdon kasvu jatkui vahvana myös vuonna 2005 vertailuajankohdan korkeasta tasosta huolimatta; kasvua kertyi vuonna 2005 noin 11 prosenttia. Vahva kasvu jatkui edelleen vuonna 2006, jolloin liikevaihto kasvoi 15 prosenttia. Alkuvuonna 2007 kasvuvauhti hidastui selvästi, mutta loppuvuonna kasvu kiihtyi uudelleen. Koko vuonna 2007 kemianteollisuuden liikevaihto kasvoi noin 8 prosenttia vuodentakaisesta. Vuoden 2007 toisella vuosipuoliskolla alkanut liikevaihdon kiihtyvä kasvu alkoi hidastumaan vasta 2008 kolmannella neljänneksellä ollen kuitenkin ripeän kotimaan myynnin vuoksi yli 21 prosenttia vuodentakaisesta. Viimeisellä vuosineljänneksellä muutos kääntyi yli 12 prosentin laskuun. Koko vuonna 2008 kemianteollisuuden liikevaihto kasvoi vajaat 14 prosenttia vuodentakaisesta: vientiliikevaihto kasvoi 16 prosenttia ja kotimaan myynti vajaat 12 prosenttia. Vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä kemianteollisuuden liikevaihto supistui lähes 30 prosenttia vuodentakaisesta.

Kemianteollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-03/2009, 2005=100

Metalliteollisuuden liikevaihto romahti vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä

Metalliteollisuuden yritysten liikevaihto kääntyi pitkän laskukauden jälkeen kasvuun vuoden 2004 alussa. Vuonna 2005 toimialan liikevaihdon kasvu oli selvästi nopeampaa kuin teollisuudessa keskimäärin; kasvua kertyi 8 prosenttia. Vuonna 2006 metalliteollisuuden liikevaihto kasvoi 15 prosenttia vuodentakaisesta. Liikevaihdon ripeä kasvu jatkui myös vuonna 2007, jolloin koko liikevaihto kasvoi runsaat 11 vuotta aiemmasta. Metalliteollisuuden liikevaihdon kasvuvauhti pysyi yli seitsemässä prosentissa vuoden 2008 kolme ensimmäistä neljännestä, mutta kääntyi viimeisellä neljänneksellä ensimmäistä kertaa laskuun sitten vuoden 2005. Koko vuoden 2008 liikevaihdon kasvu pysyi kuitenkin reilussa neljässä prosentissa: vientiliikevaihto kasvoi viisi prosenttia ja kotimaan myynti reilun kolme prosenttia. Vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä toimialan liikevaihto romahti lähes 30 prosenttia edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna.

Metalliteollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-03/2009, 2005=100

Teollisuuden liikevaihtokuvaaja kuvaa yrityksiä, joiden päätoimiala on teollisuus. Indeksien laskenta perustuu verohallinnon arvonlisäverotietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen myyntitiedustelun aineistolla. Teollisuusyritysten kuukausittaisissa liikevaihdoissa voi olla isojakin vaihteluita etenkin metalliteollisuuden toimialoilla. Vaihtelut johtuvat pääasiassa laskutuskäytännöistä. Suurten konetoimitusten ja projektien loppulasku voi näkyä myyntinä yhdellä kuukaudella, vaikka työtä toimituksen eteen olisi tehty useita kuukausia tai vuosia.

Teollisuuden liikevaihtokuvaajassa otettiin tammikuuta 2009 koskevista tiedoista lähtien käyttöön toimialaluokitus TOL 2008 ja perusvuosi 2005=100. Lisätietoja TOL 2008 -luokituksesta on saatavilla Tilastokeskuksen TOL 2008 -sivuilla. Teollisuuden liikevaihtokuvaajan siirtymisestä TOL 2008 -toimialaluokitukseen löytyy lisätietoja Muutoksia tässä tilastossa -kohdasta.

Liikevaihtoindeksistä ei tehdä painojulkaisua. Indeksisarjat (alkuperäinen, kausitasoitettu, trendi) löytyvät Internetistä Excel-taulukkoina osoitteesta tilastokeskus.fi/til/tlv/tau.html ja Tilastokeskuksen StatFin-tilastopalvelusta statfin.stat.fi.


Päivitetty 17.12.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5943. maaliskuu 2009, Teollisuuden liikevaihto romahti tammi-maaliskuussa 24 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tlv/2009/03/tlv_2009_03_2009-06-15_kat_001.html