Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Teollisuuden liikevaihto supistui heinä-syyskuussa 28 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna

Teollisuuden liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan heinä-syyskuussa 27,6 prosenttia pienempi kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Kotimaan myynti supistui 23,9 prosenttia ja vientiliikevaihto 30,5 prosenttia vuodentakaisesta.

Liikevaihto supistui heinä-syyskuussa kaikilla toimialoilla. Pienin vähennys oli elintarviketeollisuudessa (-3,3 %). Muilla teollisuuden toimialoilla liikevaihto supistui huomattavasti enemmän. Nopeinta pudotus oli elektroniikka- ja sähköteollisuudessa (-34,4 %) sekä metalliteollisuudessa (-33,5 %).

Liikevaihto supistui syyskuussa teollisuuden alalla paria liikevaihdoltaan pientä julkaisutoimialaa lukuun ottamatta. Eniten supistui moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus (-42,6 %). Suurin lisäys oli puolestaan juomien valmistuksessa (14,8 %) vuotta aiempaan verrattaessa.

Eräiden teollisuuden toimialojen liikevaihdon vuosimuutos ajanjaksolla 07/2009-09/2009, % (TOL 2008)

Vuoden kolmannella neljänneksellä teollisuuden liikevaihto supistui 28 prosenttia vuodentakaisesta. Liikevaihto on jäänyt kuluvana vuonna kolmella ensimmäisellä neljänneksellä 27-31 prosenttia edellisvuotta pienemmäksi. Sama ilmiö on havaittavissa kaikilla suurimmilla teollisuuden aloilla.

Liikevaihdon vuosimuutos teollisuuden suurimmilla toimialoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
10-12/2008 1-3/2009 4-6/2009 7-9/2009
Teollisuus yhteensä (TOL C) -5,9 -27,1 -30,6 -27,6
- Metsäteollisuus (TOL 16-17) -14,8 -30,0 -29,5 -24,9
- Kemianteollisuus (TOL 19-22) -12,4 -30,1 -36,4 -29,6
- Muiden koneiden ja laitteiden valmistus (TOL 28) 8,0 -10,9 -20,8 -21,6
- Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus TOL (26-27) -0,6 -34,9 -29,8 -34,4
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Teollisuusyritysten vientiliikevaihdossa suurimmat toimialat olivat vuonna 2008 sähkö- ja elektroniikkateollisuus, metsäteollisuus, kemianteollisuus sekä koneiden ja laitteiden valmistus. Vientiliikevaihto supistui muiden koneiden ja laitteiden valmistusta lukuun ottamatta kaikilla näillä toimialoilla kuluvan vuoden kolmannella vuosineljänneksellä noin 25-36 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Muiden koneiden ja laitteiden valmistuksessa vientiliikevaihto on laskenut hieman maltillisemmin ja kolmannen neljänneksen osalta vähennys oli 17 prosenttia vuodentakaisesta.

Teollisuuden (TOL C) liikevaihdon, vientiliikevaihdon ja kotimaan myynnin kehitys 1/2000 - 9/2009, kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos, %

Liikevaihdon pitkän aikavälin kehitys teollisuuden päätoimialoilla

Teollisuuden liikevaihto romahtanut vuonna 2009

Vuonna 2009 teollisuuden liikevaihto on laskenut huimaa vauhtia. Ensi merkit tulevasta koettiin jo edellisvuoden viimeisellä neljänneksellä, jolloin lähes puoli vuosikymmentä jatkunut kasvu taittui. Raju pudotus on tiputtanut liikevaihdon vuoden 2004 alkupuoliskon tasolle. Kotimaan liikevaihdossa kehitys on ollut samansuuntainen kuin viennissä, mutta laskuvauhti ei ole ollut aivan yhtä voimakas.

Kuluvalla vuosikymmenellä edellinen laskukausi oli vuoden 2001 puolivälistä vuoden 2003 loppuun. Tällöin koko liikevaihto supistui tai pysytteli korkeintaan edellisvuoden tasolla, vaikkakin kotimaan liikevaihto ja vientiliikevaihto vuorotellen hieman kasvoivat. Liikevaihto kääntyi kasvuun viennin vetämänä vuoden 2004 alussa. Kasvua kertyi vuoden 2004 aikana reilut 5 prosenttia. Seuraavana vuonna kasvu hidastui osittain paperiteollisuuden työkiistan vuoksi reiluun 3 prosenttiin. Tämä selittää osan vuoden 2006 liikevaihdon ripeästä 14 prosentin kasvusta. Vuonna 2007 kasvu taas vaudittui 7 prosenttiin ja jatkui kiihtyvällä tahdilla seuraavanakin vuonna. Vuoden 2008 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä kotimaan liikevaihdon kehitys siivitti koko liikevaihdon kasvun edellisvuotta nopeammaksi. Viimeisellä neljänneksen supistuminen painoi kuitenkin koko vuoden 2008 keskimääräisen kasvun vajaaseen 4 prosenttiin.

Teollisuuden (TOL C) liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-09/2009, 2005=100

Metsäteollisuuden liikevaihto laskussa vuoden 2007 lopusta

Metsäteollisuuden yritysten liikevaihto kääntyi laskuun muita teollisuuden suurimpia alatoimialoja aikaisemmin. Supistuminen alkoi jo vuoden 2007 lopulla ja kiihtyi entisestään seuraavana vuonna. Vuonna 2008 liikevaihto supistui noin kahdeksan prosenttia erityisesti vientiliikevaihdon kutistumisen takia. Vuoden 2009 kahdella ensimmäisellä vuosineljänneksellä metsäteollisuuden liikevaihto supistui huimaa, lähes 30 prosentin vauhtia ja kolmannella neljänneksellä pudotus oli neljännes vuotta aiempaan verrattuna.

Kuluvalta vuosikymmeneltä löytyy kolme muutakin supistumiskautta: vuoden 2005 työkiista, vuoden 2003 maltillisen laskun kausi ja vuosien 2001 ja 2002 taitteen merkittävä tiputus. Yksikään näistä kausista ei yllä lähellekään kuluvan vuoden laskua. Suotuisimpia vuosia liikevaihdon näkökulmasta ovat olleet vuodet 2000 ja 2006, jolloin kasvu on ylittänyt kymmenen prosentin rajan. Vuoden 2006 liikevaihdon kasvu metsäteollisuudessa selittyy osittain vertailuajankohdan matalalla tasolla.

Metsäteollisuuden (TOL 16-17) liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-09/2009, 2005=100

Kemianteollisuuden liikevaihdon taso romahtanut vuonna 2009

Kemianteollisuuden yritysten liikevaihto kääntyi laskuun vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä. Kuluvana vuonna laskuvauhti on kiihtynyt huomattavasti vähennysten ollessa vuosineljänneksittäin vähintään 30 prosenttia. Kehitys on ollut lähes identtistä viennissä ja kotimaan liikevaihdossa. Roimaa tiputusta edelsi vauhdikkaan kasvun kausi, jolloin liikevaihtoa kertyi vuosineljänneksittäin 19-27 prosenttia vuotta aiempaa enemmän.

Kemianteollisuuden liikevaihdon kehitys on ollut lähivuosina viimeaikaista tiputusta lukuun ottamatta suotuisaa. Vuosina 2004-2006 kasvu on ollut keskimäärin 12-16 prosenttia ja vaisummaksi jääneenäkin vuonna 2007 lähes 8 prosenttia.

Kemianteollisuuden (TOL 19-22) liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-09/2009, 2005=100

Metalliteollisuuden liikevaihto romahtanut vuonna 2009

Metalliteollisuuden yritysten liikevaihto kääntyi pitkän laskukauden jälkeen kasvuun vuoden 2004 alussa. Vuonna 2005 toimialan liikevaihdon kasvu oli selvästi nopeampaa kuin teollisuudessa keskimäärin; kasvua kertyi 8 prosenttia. Vuonna 2006 metalliteollisuuden liikevaihto kasvoi 15 prosenttia vuodentakaisesta. Liikevaihdon ripeä kasvu jatkui myös vuonna 2007, jolloin koko liikevaihto kasvoi runsaat 11 vuotta aiemmasta. Metalliteollisuuden liikevaihdon kasvuvauhti pysyi yli seitsemässä prosentissa vuoden 2008 kolme ensimmäistä neljännestä, mutta kääntyi viimeisellä neljänneksellä ensimmäistä kertaa laskuun sitten vuoden 2005. Koko vuoden 2008 liikevaihdon kasvu pysyi kuitenkin reilussa neljässä prosentissa: vientiliikevaihto kasvoi viisi prosenttia ja kotimaan myynti reilun kolme prosenttia. Vuoden 2009 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto on romahtanut yli 30 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.

Metalliteollisuuden (TOL 24-30) liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-09/2009, 2005=100

Teollisuuden liikevaihtokuvaaja kuvaa yrityksiä, joiden päätoimiala on teollisuus. Indeksien laskenta perustuu verohallinnon arvonlisäverotietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen myyntitiedustelun aineistolla. Teollisuusyritysten kuukausittaisissa liikevaihdoissa voi olla isojakin vaihteluita etenkin metalliteollisuuden toimialoilla. Vaihtelut johtuvat pääasiassa laskutuskäytännöistä. Suurten konetoimitusten ja projektien loppulasku voi näkyä myyntinä yhdellä kuukaudella, vaikka työtä toimituksen eteen olisi tehty useita kuukausia tai vuosia.

Kausitasoitusmalleja tarkennettu

Syyskuun liikevaihtokuvaajien laskennan yhteydessä on tarkennettu käytettyjä kausitasoitusmalleja. Muutokset vaikuttavat kausitasoitettuihin ja trendisarjoihin, mutta niillä ei ole vaikutusta alkuperäisiin ja työpäiväkorjattuihin aikasarjoihin. Siten alkuperäisistä sarjoista lasketut muutosprosentit ovat tarkentuneet vain vähän ja siihen on ollut syynä lähdeaineistojen täydentyminen.

Tilastokeskus on ottanut käyttöön tasomuutokset eräiden toimialojen kausitasoitusmalleissa. Se muuttaa kausitasoitetun ja trendiaikasarjan kehitystä merkittävästi vuosina 2008-2009. Ilman tasomuutoksia pudotus ei näkyisi yhtä jyrkkänä vuosien 2008-2009 vaihteessa. Tasomuutoksia on tehty useiden toimialojen sarjoihin. Liikevaihdossa tasomuutos on tehty kausitasoitettuihin ja trendisarjoihin seuraavilla toimialoilla:

Pääluokat sekä yhdistelmä- ja koontiluokat

 • Tehdasteollisuus ja kaivostoiminta (TOL BC)
 • Teollisuus (TOL C)
 • Tehdasteollisuus (uudet tilaukset TOL 13, 14, 17, 20, 21, 24-30)
 • Kemianteollisuus (TOL 19-22)
 • Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus; Sähkölaitteiden valmistus (TOL 26-27)
 • Metalliteollisuus (TOL 24-30)
 • Raaka-aineet ja tuotantohyödykkeet (MIG)
 • Investointitavarat (MIG)

Kaksinumerotasot:

 • Metallimalmien louhinta (TOL 07)
 • Tekstiilien valmistus (TOL 13)
 • Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus (TOL 17)
 • Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen (TOL 18)
 • Metallien jalostus (TOL 24)
 • Metallituotteiden valmistus (TOL 25)
 • Muiden koneiden ja laitteiden valmistus (TOL 28)
 • Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus (TOL 29)

Tarkempaa tietoa kausitasoituskäsittelyn muutoksista: http://tilastokeskus.fi/ajk/tiedotteet/2009/tiedote_019_2009-12-08.html. Kausitasoitetut ja trendiaikasarjat tarkentuvat aina uusien havaintojen myötä riippumatta alkuperäisen aikasarjan tarkentumisesta. Erityisesti tämän kaltaisessa poikkeuksellisessa taloustilanteessa kausitasoitetut tiedot ovat epävarmempia kuin normaalisti.


Päivitetty 15.12.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5943. syyskuu 2009, Teollisuuden liikevaihto supistui heinä-syyskuussa 28 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tlv/2009/09/tlv_2009_09_2009-12-15_kat_001.html