Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 14.5.2010

Teollisuuden liikevaihto supistui joulu-helmikuussa 2 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna

Teollisuuden liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan joulu-helmikuussa 2,0 prosenttia pienempi kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Kotimaan myynti supistui 4,1 prosenttia ja vientiliikevaihto supistui 0,1 prosenttia vuodentakaisesta.

Eräiden teollisuuden toimialojen liikevaihdon vuosimuutos ajanjaksolla 12/2009-02/2010, % (TOL 2008)

Eräiden teollisuuden toimialojen liikevaihdon vuosimuutos ajanjaksolla 12/2009-02/2010, % (TOL 2008)

Teollisuuden alatoimialat jakaantuivat tasan sekä supistuneisiin että kasvaneisiin. Eniten liikevaihto supistui metalliteollisuudessa (-7,9 %) ja elintarviketeollisuudessa (-3,3 %). Kasvu oli voimakkainta sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuollossa (25,3 %), kemianteollisuudessa (16,0 %) sekä kaivostoiminnassa ja louhinnassa (15,5 %).

Teollisuuden liikevaihtokuvaaja kuvaa yrityksiä, joiden päätoimiala on teollisuus. Indeksien laskenta perustuu verohallinnon arvonlisäverotietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen myyntitiedustelun aineistolla. Teollisuusyritysten kuukausittaisissa liikevaihdoissa voi olla isojakin vaihteluita etenkin metalliteollisuuden toimialoilla. Vaihtelut johtuvat pääasiassa laskutuskäytännöistä. Suurten konetoimitusten ja projektien loppulasku voi näkyä myyntinä yhdellä kuukaudella, vaikka työtä toimituksen eteen olisi tehty useita kuukausia tai vuosia.

Uusi verotililaki muuttaa liikevaihtokuvaajien aineistoa

Tammikuun 2010 tiedoista alkaen liikevaihtokuvaajissa siirrytään käyttämään uuden verotililain mukaista verohallinnon kausiveroaineistoa. Selvityksemme mukaan toteutetun verotiliuudistuksen vaikutukset tilastoon jäävät melko vähäisiksi. Aineiston kertymä on kuitenkin tammikuun 2010 tiedoista alkaen hieman aiempaa alhaisempi, minkä vuoksi liikevaihtokuvaajien aikasarjat saattavat hieman tarkentua seuraavissa julkaisuissa. Aineiston muutoksen vaikutuksista liikevaihtokuvaajiin löytyy lisätietoja Muutoksia tässä tilastossa -kohdasta. Verotiliuudistuksesta tietoa saa myös verohallinnon internetsivuilta: www.vero.fi .


Lähde: Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2010, helmikuu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Virtanen (09) 1734 3331, Kirsi-Maaria Kinnunen (09) 1734 2681, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (255,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 14.5.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5943. helmikuu 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tlv/2010/02/tlv_2010_02_2010-05-14_tie_001_fi.html