Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Teollisuuden liikevaihto kasvoi vajaan prosentin vuonna 2016

Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi 0,7 prosenttia vuonna 2016 verrattuna edelliseen vuoteen. Vientiliikevaihto supistui 0,1 prosenttia, mutta kotimaan myynti kasvoi 1,7 prosenttia. Teollisuuden liikevaihto kääntyi kasvuun ensimmäisen kerran sitten vuoden 2011. Teollisuuden (TOL C) lisäksi myös muissa teollisten toimialojen pääluokissa liikevaihto kasvoi vuonna 2016. Kaikkien teollisten toimialojen pääluokkien liikevaihto kasvoi samanaikaisesti viimeksi vuonna 2010. Eniten kasvua kertyi kaivostoiminta- ja louhinta- toimialalla, 11,5 prosenttia. Toimialan viemäri- ja jätevesihuolto sekä muu ympäristön puhtaanapito liikevaihto kasvoi 1,2 prosenttia ja toimialan sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto sekä jäähdytysliiketoiminta 0,6 prosenttia edellisvuodesta.

Kuvio 1. Teollisten toimialojen pääluokkien liikevaihdon vuosimuutosprosentit

Kuvio 1. Teollisten toimialojen pääluokkien liikevaihdon vuosimuutosprosentit

Metsäteollisuudessa tasaista kasvua

Metsäteollisuuden liikevaihdon kehitys oli vuonna 2016 teollisuuden (C) alatoimialoista tasaisinta. Se kasvoi vuoden kaikilla neljänneksillä ja kasvu hieman kiihtyi loppuvuotta kohden. Kemianteollisuuden liikevaihdon kehitys oli vaihtelevaa vuonna 2016, kasvua kertyi vuoden toisella ja viimeisellä neljänneksellä. Kehitys oli kuitenkin positiivisempaa kuin vuonna 2015, jolloin kemianteollisuuden liikevaihto laski kaikilla vuosineljänneksillä. Metalliteollisuuden liikevaihto kääntyi kasvuun vuoden 2016 aikana. Kolmannella neljänneksellä kasvua kertyi 4,1 prosenttia ja vuoden viimeisellä neljänneksellä 0,5 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen.

Tekstiiliteollisuuden liikevaihto kasvoi 2,8 prosenttia vuonna 2016 edellisvuoteen verrattuna. Elintarviketeollisuudessa liikevaihto vastaavasti supistui 1,2 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Kuvio 2. Teollisuuden alatoimialojen liikevaihdon vuosimuutosprosentit neljänneksittäin vuonna 2016

Kuvio 2. Teollisuuden alatoimialojen liikevaihdon vuosimuutosprosentit neljänneksittäin vuonna 2016

Teollisuuden uudet tilaukset laskivat vajaat 6 prosenttia vuonna 2016

Teollisuuden uudet tilaukset laskivat yhteensä 5,6 prosenttia vuonna 2016 verrattuna edelliseen vuoteen. Teollisuustuotanto taas kasvoi 2,4 prosenttia vuonna 2016. Näin ollen teollisuustuotannon vuodesta 2012 alkanut lasku kääntyi kasvuksi vuonna 2016. Teollisuustuotannon taso on kuitenkin lähes 17 prosenttia finanssikriisiä edeltäneen vuoden 2008 tason alapuolella.

Kuvio 3. Teollisuuden eri tilastojen trendit toimialalla teollisuus (TOL C)

Kuvio 3. Teollisuuden eri tilastojen trendit toimialalla teollisuus (TOL C)

Suurten teollisuusyritysten liikevaihto kääntyi kasvuun

Suurten, vähintään 250 henkilöä työllistävien, teollisuusyritysten liikevaihto kääntyi kasvuun vuonna 2016. Laskua kertyi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 4 prosenttia, mutta vuoden muilla neljänneksillä liikevaihto kasvoi. Eniten kasvua kertyi vuoden viimeisellä neljänneksellä, 3,1 prosenttia vuodentakaisesta. Suurten teollisuusyritysten liikevaihto on ollut laskussa jo useamman vuoden ajan, koska se kasvoi edellisen kerran vuoden 2012 toisella neljänneksellä. Huonointa kehitys oli keskisuurissa, 50–249 henkilöä työllistävissä, teollisuusyrityksissä. Tämän kokoluokan yritysten liikevaihto supistui vuoden kaikilla neljänneksillä. Eniten laskua kertyi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, yhteensä 3,6 prosenttia edellisvuodesta.

Pienten, alle 10 henkilöä työllistävien, teollisuusyritysten liikevaihdon kehitys oli suhteellisen positiivista vuonna 2016, kun laskua kertyi hieman ainoastaan ensimmäisellä neljänneksellä. Muilla vuosineljänneksillä kasvu vaihteli noin 2-5 prosentin välillä. Myös 10–49 henkilöä työllistävien teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi vuonna 2016 ensimmäistä neljännestä lukuun ottamatta. Kaikissa yrityskokoluokissa vuoden ensimmäinen neljännes oli kehitykseltään heikoin, kun kaikkien kokoluokkien liikevaihto laski.

Kuvio 4. Teollisuusyritysten (TOL C) liikevaihdon vuosimuutokset neljänneksittäin yrityksen kokoluokan mukaan vuonna 2016

Kuvio 4. Teollisuusyritysten (TOL C) liikevaihdon vuosimuutokset neljänneksittäin yrityksen kokoluokan mukaan vuonna 2016

Lähde: Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2016, joulukuu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Maija Sappinen 029 551 3348, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, myynti.teollisuus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 15.3.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5943. joulukuu 2016, Teollisuuden liikevaihto kasvoi vajaan prosentin vuonna 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tlv/2016/12/tlv_2016_12_2017-03-15_kat_001_fi.html