Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 14.3.2019

Teollisuuden liikevaihto kasvoi tammikuussa 6,2 prosenttia

Teollisuuden (TOL BCD) työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan tammikuussa 6,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Teollisuuden päätoimialoista työpäiväkorjatun liikevaihdon kasvu oli voimakkainta toimialoilla sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto, 20,2 prosenttia, sähkö- ja elektroniikkateollisuus, 14,1 prosenttia, sekä kaivostoiminta ja louhinta, 12,4 prosenttia. Kausitasoitettu teollisuuden (TOL BCD) liikevaihto kasvoi tammikuussa 0,4 prosenttia joulukuuhun verrattuna.

Teollisuuden (BCD) työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos, %, (TOL 2008)

Teollisuuden (BCD) työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos, %, (TOL 2008)

Toimialan sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto kasvuun vaikutti erityisesti sähkön hinnan nousu. Päätoimialoista hitainta liikevaihdon kasvu oli tammikuussa elintarviketeollisuudessa, 0,9 prosenttia, kemianteollisuudessa, 1,5 prosenttia, ja tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuudessa, 1,6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Teollisuuden työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos toimialoittain, tammikuu 2019, %, (TOL 2008)

Teollisuuden työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos toimialoittain, tammikuu 2019, %, (TOL 2008)

Vientiliikevaihto ja kotimaan liikevaihto kasvussa joulukuussa

Vientiliikevaihto kasvoi joulukuussa eniten toimialoilla metalliteollisuus, 5,7 prosenttia, kaivostoiminta ja teollisuus, 4,9 prosenttia, sekä metsäteollisuus, 4,7 prosenttia. Vastaavasti vientiliikevaihto laski toimialoilla kaivostoiminta ja louhinta, 4,9 prosenttia, ja kemianteollisuus, 2,2 prosenttia edellisvuodesta.

Teollisuuden työpäiväkorjatun vientiliikevaihdon ja kotimaan liikevaihdon vuosimuutos toimialoittain, joulukuu 2018, %, (TOL 2008)

Teollisuuden työpäiväkorjatun vientiliikevaihdon ja kotimaan liikevaihdon vuosimuutos toimialoittain, joulukuu 2018, %, (TOL 2008)

Kotimaan liikevaihto kasvoi joulukuussa voimakkaimmin metsäteollisuudessa, 17,8 prosenttia. Vastaavasti kotimaan liikevaihto laski tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuudessa, 0,9 prosenttia, sekä toimialalla kaivostoiminta ja louhinta, 0,6 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.

Teollisuuden (BC) liikevaihdon, vientiliikevaihdon ja kotimaan liikevaihdon trendisarjat, 01/2007–01/2019, %, (TOL 2008)

Teollisuuden (BC) liikevaihdon, vientiliikevaihdon ja kotimaan liikevaihdon trendisarjat, 01/2007–01/2019, %, (TOL 2008)

Teollisuuden liikevaihtokuvaaja kuvaa yrityksiä, joiden päätoimiala on teollisuus. Indeksien laskenta perustuu Verohallinnon oma-aloitteisten verojen aineiston tietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen myyntitiedustelun aineistolla. Teollisuusyritysten kuukausittaisissa liikevaihdoissa voi olla isojakin vaihteluita etenkin metalliteollisuuden toimialoilla. Vaihtelut johtuvat pääasiassa laskutuskäytännöistä. Suurten konetoimitusten ja projektien loppulasku voi näkyä myyntinä yhdellä kuukaudella, vaikka toimitusta varten olisi tehty työtä useita kuukausia tai vuosia.

Työpäiväkorjaus huomioi arkipäivien lukumäärän vaihtelusta aiheutuvat tekijät. Tämä tarkoittaa kuukausien pituuksien, eri viikonpäivien ja juhlapäivien huomioimista. Kausitasoitetusta sarjasta on poistettu lisäksi kausivaihtelu, jonka ansiosta myös kahden peräkkäisen kuukausihavainnon vertaaminen on mielekästä.

Uusimman kuukauden tiedot ovat ennakollisia ja voivat tarkentua merkittävästi etenkin tarkemmilla toimialatasoilla tulevina kuukausina.


Lähde: Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2019, tammikuu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Maija Sappinen 029 551 3348, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, myynti.teollisuus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (346,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 14.3.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5943. tammikuu 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tlv/2019/01/tlv_2019_01_2019-03-14_tie_001_fi.html