Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 15.5.2020

Teollisuuden liikevaihto väheni maaliskuussa 5,1 prosenttia

Teollisuuden (TOL BCD) työpäiväkorjattu liikevaihto väheni Tilastokeskuksen mukaan maaliskuussa 5,1 prosenttia vuodentakaisesta. Päätoimialoista voimakkaimmin väheni metsäteollisuuden liikevaihto, 16,8 prosenttia vuodentakaisesta. Teollisuuden (TOL BCD) kausitasoitettu liikevaihto kasvoi 0,4 prosenttia helmikuuhun verrattuna.

Teollisuuden (BCD) työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos, % (TOL 2008)

Teollisuuden (BCD) työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos, % (TOL 2008)

Liikevaihdon väheneminen oli metsäteollisuuden jälkeen voimakkainta kemianteollisuudessa, jossa liikevaihto oli 14,8 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Kemianteollisuuden sisällä toimialojen liikevaihdot kehittyivät eri tavoin. Koronaepidemian myötä lääketeollisuudessa liikevaihto kasvoi, kun taas öljyn hinnan lasku vaikutti laskevasti koko kemianteollisuuden liikevaihtoon. Teollisuuden liikevaihtokuvaajassa tietoja kerätään yritystasolla, joten tietoja ei ole saatavilla tuotetasolla. Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuuden liikevaihto väheni 11,5 prosenttia ja sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuollon liikevaihto 8,5 prosenttia. Liikevaihto kasvoi kolmella päätoimialalla, eniten elintarviketeollisuudessa, jossa liikevaihto oli 2,8 prosenttia suurempi kuin maaliskuussa vuotta aiemmin.

Teollisuuden työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos toimialoittain, maaliskuu 2020, % (TOL 2008)

Teollisuuden työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos toimialoittain, maaliskuu 2020, % (TOL 2008)

Työtaistelutoimet vaikuttivat metsäteollisuuden vienti- ja kotimaan liikevaihtoon helmikuussa

Työpäiväkorjattu vientiliikevaihto väheni helmikuussa voimakkaimmin metsäteollisuuden toimialalla, 26,6 prosenttia vuodentakaisesta. Kemianteollisuuden vientiliikevaihto väheni 2,3 prosenttia. Vientiliikevaihto sen sijaan kasvoi voimakkaimmin elintarviketeollisuuden toimialalla, jossa se oli 24,0 prosenttia suurempi kuin helmikuussa vuotta aiemmin. Kaivostoiminnan ja louhinnan vientiliikevaihto kasvoi 11,1 prosenttia ja tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuuden vientiliikevaihto 10,8 prosenttia vuodentakaisesta. Vientiliikevaihto oli kasvussa myös sekä metalliteollisuuden että sähkö- ja elektroniikkateollisuuden toimialoilla.

Teollisuuden työpäiväkorjatun vientiliikevaihdon ja kotimaan liikevaihdon vuosimuutos toimialoittain, helmikuu 2020, % (TOL 2008)

Teollisuuden työpäiväkorjatun vientiliikevaihdon ja kotimaan liikevaihdon vuosimuutos toimialoittain, helmikuu 2020, % (TOL 2008)
Metsäteollisuuden kotimaan liikevaihto väheni 29,4 prosenttia vuodentakaisesta. Kaivostoiminnan ja louhinnan kotimaan liikevaihto väheni 10,5 prosenttia ja kemianteollisuuden kotimaan liikevaihto 7,2 prosenttia. Kotimaan liikevaihto kasvoi helmikuussa eniten toimialoilla metalliteollisuus, 5,0 prosenttia, sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuus, 4,7 prosenttia vuotta aiemmasta.

Teollisuuden (BC) liikevaihdon, vientiliikevaihdon ja kotimaan liikevaihdon trendisarjat, tammikuu 2007 – helmi-maaliskuu 2020, % (TOL 2008)

Teollisuuden (BC) liikevaihdon, vientiliikevaihdon ja kotimaan liikevaihdon trendisarjat, tammikuu 2007 – helmi-maaliskuu 2020, % (TOL 2008)

Teollisuuden liikevaihtokuvaaja kuvaa yrityksiä, joiden päätoimiala on teollisuus. Indeksien laskenta perustuu Verohallinnon oma-aloitteisten verojen aineiston tietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen myyntitiedustelun aineistolla. Teollisuusyritysten kuukausittaisissa liikevaihdoissa voi olla isojakin vaihteluita etenkin metalliteollisuuden toimialoilla. Vaihtelut johtuvat pääasiassa laskutuskäytännöistä. Suurten konetoimitusten ja projektien loppulasku voi näkyä myyntinä yhdellä kuukaudella, vaikka toimitusta varten olisi tehty työtä useita kuukausia tai vuosia.

Työpäiväkorjaus huomioi arkipäivien lukumäärän vaihtelusta aiheutuvat tekijät. Tämä tarkoittaa kuukausien pituuksien, eri viikonpäivien ja juhlapäivien huomioimista. Kausitasoitetusta sarjasta on poistettu lisäksi kausivaihtelu, jonka ansiosta myös kahden peräkkäisen kuukausihavainnon vertaaminen on mielekästä.

Liikevaihdon osalta uusimman kuukauden tiedot ovat ennakollisia ja ne julkaistaan puolentoista kuukauden viiveellä. Tiedot voivat tarkentua merkittävästi etenkin tarkemmilla toimialatasoilla tulevina kuukausina. Vientiliikevaihto ja kotimaan liikevaihto julkaistaan vielä toistaiseksi kahden ja puolen kuukauden viiveellä.


Lähde: Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2020, maaliskuu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Maija Sappinen 029 551 3348, Heli Suonio 029 551 2481, myynti.teollisuus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (361,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 15.5.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5943. maaliskuu 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tlv/2020/03/tlv_2020_03_2020-05-15_tie_001_fi.html