Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 15.10.2021

Teollisuuden liikevaihto kasvoi elokuussa 17,8 prosenttia

Teollisuuden (TOL BCD) työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan elokuussa 17,8 prosenttia vuodentakaisesta. Liikevaihto kasvoi lähes kaikilla päätoimialoilla. Kehitykseen vaikutti osaltaan koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne vuotta aiemmin. Päätoimialoista liikevaihto kasvoi eniten kemianteollisuudessa, 27,9 prosenttia, ja metsäteollisuudessa, 27,0 prosenttia vuodentakaisesta. Teollisuuden (TOL BCD) kausitasoitettu liikevaihto kasvoi elokuussa 2,8 prosenttia heinäkuuhun verrattuna.

Teollisuuden (BCD) työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos, % (TOL 2008)

Teollisuuden (BCD) työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos, % (TOL 2008)

Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuollon työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi elokuussa 25,2 prosenttia vuodentakaisesta. Metalliteollisuuden liikevaihto oli 16,6 prosenttia ja sähkö- ja elektroniikkateollisuuden liikevaihto 15,9 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Liikevaihto kasvoi vuodentakaisesta myös toimialoilla kaivostoiminta ja louhinta, 3,3 prosenttia, ja elintarviketeollisuus, 2,9 prosenttia. Liikevaihto väheni ainoastaan tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuudessa, 1,8 prosenttia vuodentakaisesta.  

Teollisuuden työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos toimialoittain, elokuu 2021, % (TOL 2008)

Teollisuuden työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos toimialoittain, elokuu 2021, % (TOL 2008)

Vientiliikevaihto kasvussa elokuussa lähes kaikilla päätoimialoilla

Vientiliikevaihto kasvoi elokuussa voimakkaimmin kemianteollisuudessa, 32,2 prosenttia vuodentakaisesta. Metsäteollisuuden vientiliikevaihto kasvoi 27,0 prosenttia ja kaivostoiminnan ja louhinnan vientiliikevaihto 19,3 prosenttia. Sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa kasvua oli 19,0 prosenttia ja metalliteollisuudessa 17,6 prosenttia. Elintarviketeollisuuden vientiliikevaihto kasvoi 1,9 prosenttia. Vientiliikevaihto väheni vain tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuudessa, 1,8 prosenttia vuodentakaisesta.

Teollisuuden työpäiväkorjatun vientiliikevaihdon ja kotimaan liikevaihdon vuosimuutos toimialoittain, elokuu 2021, % (TOL 2008)

Teollisuuden työpäiväkorjatun vientiliikevaihdon ja kotimaan liikevaihdon vuosimuutos toimialoittain, elokuu 2021, % (TOL 2008)
Metsäteollisuuden kotimaan liikevaihto kasvoi päätoimialoista voimakkaimmin, 27,2 prosenttia vuodentakaisesta. Kemianteollisuudessa kasvua oli 19,8 prosenttia ja metalliteollisuudessa 12,1 prosenttia. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden kotimaan liikevaihto kasvoi 5,3 prosenttia ja elintarviketeollisuuden kotimaan liikevaihto 3,1 prosenttia. Kotimaan liikevaihto väheni toimialoilla tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuus, 1,9 prosenttia, sekä kaivostoiminta ja louhinta, 1,7 prosenttia vuodentakaisesta.

Teollisuuden (BC) liikevaihdon, vientiliikevaihdon ja kotimaan liikevaihdon trendisarjat, 1/2007–8/2021, % (TOL 2008)

Teollisuuden (BC) liikevaihdon, vientiliikevaihdon ja kotimaan liikevaihdon trendisarjat, 1/2007–8/2021, % (TOL 2008)

Teollisuuden liikevaihtokuvaaja kuvaa yrityksiä, joiden päätoimiala on teollisuus. Indeksien laskenta perustuu Verohallinnon oma-aloitteisten verojen aineiston tietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen myyntitiedustelun aineistolla. Teollisuusyritysten kuukausittaisissa liikevaihdoissa voi olla isojakin vaihteluita etenkin metalliteollisuuden toimialoilla. Vaihtelut johtuvat pääasiassa laskutuskäytännöistä. Suurten konetoimitusten ja projektien loppulasku voi näkyä myyntinä yhdellä kuukaudella, vaikka toimitusta varten olisi tehty työtä useita kuukausia tai vuosia.

Työpäiväkorjaus huomioi arkipäivien lukumäärän vaihtelusta aiheutuvat tekijät. Tämä tarkoittaa kuukausien pituuksien, eri viikonpäivien ja juhlapäivien huomioimista. Kausitasoitetusta sarjasta on poistettu lisäksi kausivaihtelu, jonka ansiosta myös kahden peräkkäisen kuukausihavainnon vertaaminen on mielekästä.

Uusimman kuukauden tiedot ovat ennakollisia ja ne julkaistaan puolentoista kuukauden viiveellä. Tiedot voivat tarkentua merkittävästi etenkin tarkemmilla toimialatasoilla tulevina kuukausina. Erityisen merkittävää tietojen tarkentuminen voi olla vientiliikevaihdon ja kotimaan liikevaihdon tarkemmilla toimialatasoilla.

Uusia taulukoita teollisuuden liikevaihtokuvaajaan

Tilastokeskus alkaa julkaisemaan  StatFin -tietokantapalvelussa tietoja teollisuuden liikevaihtotietojen tarkentumisesta. Julkaistavien tietojen avulla pystyy seuraamaan paremmin toimialoittaisten muutosprosenttien osuvuutta. Tästä lisää kohdassa  Muutoksia tässä tilastossa


Lähde: Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2021, elokuu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jussi Haavisto 029 551 3341, Heli Suonio 029 551 2481, myynti.teollisuus@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (352,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 15.10.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5943. elokuu 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tlv/2021/08/tlv_2021_08_2021-10-15_tie_001_fi.html