Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 15.12.2016

Palveluiden viennin laskulle jatkoa vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä

Palveluiden vienti jatkoi laskuaan vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä päätyen edellisvuoden vastaavaa neljännestä alhaisemmalle tasolle. Palveluita vietiin 5,3 miljardin euron arvosta palveluiden tuonnin ollessa 5,8 miljardia euroa. Palveluiden vienti laski viisi prosenttia kolmannella neljänneksellä vuodentakaiseen verrattuna palveluiden tuonnin kasvaessa neljä prosenttia vastaavalla ajanjaksolla. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa –tilastosta.

Palveluiden tuonti ja vienti

Palveluiden tuonti ja vienti

Tavaroiden ja palveluiden yhteenlaskettu vienti laski kolme prosenttia vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Yhteenlaskettu tuonti puolestaan säilyi edellisvuotta vastaavalla tasolla. Vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä tavaroita ja palveluita vietiin 18,3 miljardin euron arvosta tavaroiden ja palveluiden tuonnin ollessa 18,7 miljardia euroa. Tullin mukainen tavaravienti laski viisi prosenttia, mutta välityskaupasta ja valmistuttamisesta saatavan tavaraviennin moninkertaistuminen kuitenkin pienensi tavaroiden ja palveluiden kokonaisviennin laskun mainittuun kolmeen prosenttiin.

Ulkomaankauppa alueittain

Eri alueiden osuudet tavaroiden ja palveluiden kokonaisviennissä sekä -tuonnissa ovat säilyneet pääosin ennallaan vuoden 2016 aikana edellisvuoden vastaaviin ajanjaksoihin verrattuna. Venäjän vienti on kuitenkin poikkeus. Se on laskenut koko tilaston tarkastelujakson ajan verrattaessa kutakin neljännestä edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen. Venäjän viennin osuus laski vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä sekä tavaroiden että palveluiden osalta edellisvuoden vastaavan neljänneksen osuuteen verrattuna.

Maksutaseen mukainen tavaroiden ja palveluiden vienti alueittain

Maksutaseen mukainen tavaroiden ja palveluiden vienti alueittain

Tavaroiden ja palveluiden Venäjän tuonnin lasku on tasaantunut vuoden 2015 toisesta neljänneksestä alkaen. Venäjän tuonnista valtaosa tulee tavaroista eikä palveluissa ole tapahtunut merkittävää laskua vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen jälkeen.

Palveluiden ulkomaankauppa palveluerittäin

Televiestintä-, tietotekniikka- ja tietopalveluiden* viennin lasku jatkui vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä. Edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä se laski 16 prosenttia ja edeltävästä neljänneksestä 17 prosenttia. Televiestintä-, tietotekniikka- ja tietopalveluiden vienti on ollut yhtä alhaisella tasolla edellisen kerran alkuvuonna 2013. Niiden osuus palveluviennistä laski yli kolme prosenttiyksikköä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Palveluiden viennin laskua kuitenkin pienensi muualla luokittelemattomien rojaltien ja lisenssimaksujen viennin arvon nousu kolmanneksella vastaavalla ajanjaksolla. Niiden osuus palveluviennistä kasvoi lähes neljä prosenttiyksikköä. Myös yritysten ja liikkeenjohdon konsultointipalveluiden vienti kasvoi rakentamisen ja projektitoimitusten sekä tuotannollistenpalveluiden viennin laskiessa verrattaessa vuoden 2016 kolmatta neljännestä vuoden 2015 vastaavaan neljännekseen.

Palveluiden vienti palveluerittäin

Palveluiden vienti palveluerittäin

Palveluiden tuonnin kasvu selittyy pääosin yritysten ja liikkeenjohdon konsultointipalveluiden sekä matkailun tuonnin kasvuilla. Yritysten ja liikkeenjohdon tuonti kasvoi peräti 40 prosenttia edellisvuoden vastaavan ajankohtaan verrattuna. Rakentamisen ja projektitoimitusten osuus laski myös tuonnissa edellisvuoden kolmanteen neljännekseen verrattuna.

Ulkomaankaupan tilastot

Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa –tilasto on osa maksutasetta. Tilasto sisältää tavaroiden ja palveluiden erittelyt tarkemmalla tasolla. Maksutaseessa noudatettavat maksutasekäsikirjan (BPM6) ohjeet ja suositukset ovat yhdenmukaisia kansantalouden tilinpidonjärjestelmän (EKT 2010) kanssa. Kansantalouden tilinpito julkaistaan neljännes- ja vuositasolla. Rajat ylittävän tavarakaupan tiedot julkaisee Tulli. Tullin julkaisema tavarakauppa toimii lähdeaineistona tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa –tilastossa. Siihen tehdään määritelmistä johtuvia poistoja ja lisäyksiä maksutaseen mukaiseen tavarakauppaan pääsemiseksi.

Tullin tilastopalvelu, tilastot@tulli.fi, 029 552 335.


Lähde: Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Risto Sippola 029 551 3383, Terhi Tulonen 029 551 3604, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (280,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 15.12.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4228. 3. vuosineljännes 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tpulk/2016/03/tpulk_2016_03_2016-12-15_tie_001_fi.html