Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 21.12.2017

Palveluiden viennin kasvu jatkui vuoden kolmannella neljänneksellä

Palveluvienti kasvoi 8 prosenttia vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Palveluiden vientiä kasvattivat erityisesti televiestintä-, tietojenkäsittely- ja tietopalvelut, kuljetus sekä tuotannolliset palvelut. Palvelutuonti pysyi puolestaan vuoden 2016 tasolla. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa -tilastosta, joka on osa maksutasetta.

Palveluiden tuonti ja vienti

Palveluiden tuonti ja vienti

Tavaroiden ja palveluiden yhteenlaskettu vienti kasvoi 10 prosenttia ja tuonti 4 prosenttia vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Maksutaseen mukainen tavaravienti kasvoi 10 prosenttia ja tavaratuonti 7 prosenttia.

Maksutaseen mukaisen tavarakaupan kasvu on noin 4,5 prosenttiyksikköä Tullin mukaisen tavarakaupan kasvua pienempi sekä viennissä että tuonnissa. Tämä johtuu siitä, että Tullin mukainen aineisto sisältää tavaravirtoja, joissa omistajuus ei muutu, kun taas maksutaseen mukainen tavarakauppa perustuu omistajuuden muutokseen. Tullin aineistoon tehtävien muutosten lisäksi maksutaseen mukainen tavarakauppa sisältää ulkomailta ulkomaille tapahtuvia myyntejä ja ostoja.

Palveluiden ulkomaankauppa palveluerittäin

Palveluiden vientiä vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä kasvattivat eniten televiestintä-, tietojenkäsittely- ja tietopalvelut (ICT-palvelut), kuljetus sekä tuotannolliset palvelut. Viennin suurin palveluerä, televiestintä-, tietojenkäsittely- ja tietopalvelut, kasvoi 13 prosenttia. Euroissa mitattuna kasvu oli 188 miljoonaa euroa. Kuljetusvienti kasvoi 20 prosenttia ja tuotannollisten palveluiden vienti 30 prosenttia. Kuljetuksen euromääräinen kasvu oli 177 miljoonaa euroa, tuotannollisten palvelujen viennin kasvaessa 86 miljoonaa euroa.

Palveluiden vienti palveluerittäin

Palveluiden vienti palveluerittäin

Palvelutuonnin taso pysyi ennallaan, mutta yksittäisissä palveluerissä tapahtui kuitenkin muutoksia. Asiantuntijoiden ja liikehallinnon konsulttipalvelut, joka kuuluu tuonnin suurimpaan palveluerään, muihin liike-elämän palveluihin, laski noin 160 miljoonaa euroa. Tämän erän 27 prosentin muutos selittää muiden liike-elämän palveluiden 6 prosentin laskun.

Myös rahoitus- ja vakuutuspalveluiden tuonti laski 22 prosenttia. Matkailumenot Suomesta ulkomaille kasvoivat hieman yli 100 miljoonaa euroa, mikä vastaa 8 prosentin kasvua.

Ulkomaankauppa alueittain

Tavaroiden ja palveluiden kokonaisviennistä 68 prosenttia suuntautui Eurooppaan vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä. Lähes puolet tästä vietiin euroalueelle, jonka osuus Euroopan viennistä kasvoi siten kolme prosenttiyksikköä. Euroopan osuus tavaroiden ja palveluiden kokonaistuonnista oli 85 prosenttia vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä. Euroalueen osuus Euroopan kokonaistuonnista oli 51 prosenttia.

Palveluvienti Saksaan kasvoi 32 prosenttia, Venäjälle 31 ja Yhdysvaltoihin 13 prosenttia. Palvelutuonti Kiinasta laski puolestaan 38 prosenttia ja Yhdysvalloista 18 prosenttia.

Maksutaseen mukainen tavaroiden ja palveluiden vienti alueittain

Maksutaseen mukainen tavaroiden ja palveluiden vienti alueittain

Ulkomaankaupan tilastot

Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa -tilasto on osa maksutasetta . Tilasto sisältää tavaroiden ja palveluiden erittelyt tarkemmalla tasolla. Maksutaseessa noudatettavat maksutasekäsikirjan (BPM6) ohjeet ja suositukset ovat yhdenmukaisia kansantalouden tilinpidonjärjestelmän (EKT 2010) kanssa. Kansantalouden tilinpito julkaistaan neljännes - ja vuositasolla . Rajat ylittävän tavarakaupan tiedot julkaisee Tulli . Tullin julkaisema tavarakauppa toimii lähdeaineistona tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa -tilastossa. Siihen tehdään määritelmistä johtuvia poistoja ja lisäyksiä maksutaseen mukaiseen tavarakauppaan pääsemiseksi.

Tullin tilastopalvelu, tilastot@tulli.fi, 029 552 335.


Lähde: Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Risto Sippola 029 551 3383, Terhi Tulonen 029 551 3604, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (291,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 21.12.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4228. 3. vuosineljännes 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tpulk/2017/03/tpulk_2017_03_2017-12-21_tie_001_fi.html