Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 14.6.2019

Palveluiden ulkomaankauppa kasvoi vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä

Palveluvienti kasvoi 7 prosenttia vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Palvelutuonti kasvoi 9 prosenttia. Palveluvientiä kasvatti lähinnä ICT-palveluiden sekä rakentamispalveluiden ja projektitoimitusten viennin kasvu. Tuonnissa kasvu oli laaja-alaisempaa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa -tilastosta, joka on osa maksutasetta .

Kuvio 1. Palveluiden tuonti ja vienti neljännesvuosittain

Kuvio 1. Palveluiden tuonti ja vienti neljännesvuosittain

Tavaroiden ja palveluiden yhteenlaskettu vienti kasvoi 5 prosenttia ja tuonti yhden prosentin vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Tavaravienti kasvoi 4 prosenttia. Tavaratuonti sen sijaan laski 2 prosenttia.

Suomi vie ICT-palveluita ja tuo muita liike-elämän palveluita

Merkittävimmät ulkomaankaupan palveluerät vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä olivat muut liike-elämän palvelut, televiestintä-, tietojenkäsittely- ja tietopalvelut (ICT-palvelut) sekä kuljetuspalvelut. Yhdessä nämä palvelut muodostavat noin 60 prosenttia Suomen palveluviennistä ja 65 prosenttia palvelutuonnista.

Muita liike-elämän palveluita tuotiin 2,3 miljardilla ja vietiin 1,3 miljardilla eurolla. Myös kuljetuspalveluiden ulkomaankauppa oli alijäämäistä. Kuljetuspalveluita tuotiin 1,4 miljardilla ja vietiin 0,9 miljardilla eurolla. ICT-palveluita sen sijaan vietiin enemmän kuin tuotiin. Niitä vietiin 2,0 miljardilla ja tuotiin 1,1 miljardilla eurolla.

Ulkomaankaupan kasvun takana erityisesti ICT-palvelut

Palveluvientiä kasvatti ICT-palveluiden lisääntynyt vienti ulkomaille. Lisäksi rakentamispalveluiden ja projektitoimitusten vienti kasvoi. Ensin mainitun erän vienti kasvoi 18 prosenttia ja jälkimmäisen 27 prosenttia. ICT-palveluiden viennin kasvu oli kuitenkin euromääräisenä kaksinkertainen rakentamispalveluihin ja projektitoimituksiin verrattuna.

ICT-palvelut sisältävät esimerkiksi laitteistojen ja ohjelmistojen konsultointi- ja toteutuspalvelut sekä ohjelmistoihin kuuluvat yleiset liiketoiminnan tuottavuutta parantavat ohjelmat ja tietokonepelien ohjelmat.

Miltei jokaisen palveluerän tuonti Suomeen kasvoi tai pysytteli vastaavalla tasolla kuin edellisen vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Eniten kasvua oli erissä ICT-palvelut, muut liike-elämän palvelut sekä rahoitus- ja vakuutuspalvelut.

Kuvio 2. Palveluiden vienti palveluerittäin

Kuvio 2. Palveluiden vienti palveluerittäin

Yhdysvaltojen osuus Suomen ulkomaankaupasta kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

Yhdysvaltojen osuus Suomen palveluviennistä oli noin 12 prosenttia vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä. Sekä tavara- että palveluviennin osuus Yhdysvaltoihin kasvoi reilun prosenttiyksikön vuodentakaiseen verrattuna. Euroalueen palveluviennin osuus puolestaan laski noin prosenttiyksiköllä; 30 prosenttiin.

Kokonaistuonnin osuus Yhdysvalloista kasvoi lähes viiteen prosenttiin. Palvelutuonnin lisääntyminen Yhdysvalloista selittää tätä tuonnin osuuden hienoista, alle prosenttiyksikön, kasvua. Euroalueen osuus kokonaistuonnista pysyi sen sijaan noin 40 prosentissa, kuten vuotta aiemmin.

Eurooppaan vietiin yli kaksi kolmasosaa Suomen viennistä, ja Euroopasta tuotiin lähes 80 prosenttia Suomeen tuotavista tavaroista ja palveluista. Euroalueen osuus Suomen ulkomaakaupasta Euroopan kanssa oli noin puolet vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä.

Britannian osuus Suomen viennistä edelleen viisi prosenttia

Britannian osuus Suomen viennistä eli tavaroiden ja palveluiden yhteenlasketusta viennistä oli noin 5 prosenttia vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä. Osuus pysyi samansuuruisena vuodentakaiseen verrattuna.

Britanniaan vietiin tavaroita lähes 0,8 miljardilla eurolla sekä vuoden 2019 että vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä. Palveluita vietiin vähemmän; 0,3 miljardin euron arvosta. Alle kolmasosa Suomen viennistä Britanniaan oli siten palveluita sekä kuluvan että edellisen vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Britanniasta tuodaan yhtä paljon sekä tavaroita että palveluita

Britannian osuus Suomen tuonnista pysyi vastaavana kuin vuotta aiemmin, ollen noin 4 prosenttia. Britanniasta tuotiin Suomeen noin 0,5 miljardin euron arvosta palveluita vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä, kuten vuotta aiemminkin. Myös tavaroita tuotiin kyseisinä ajankohtina 0,5 miljardin euron arvosta.

Suomen tuonti Britanniasta kasvoi 56 miljoonaa euroa. Palvelutuonnin osuus tästä kasvusta oli 40 miljoonaa euroa. Prosentuaalisesti kokonaistuonti kasvoi 6 prosenttia vuoden 2019 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana edellisvuoden vastaavan ajankohtaan verrattuna.

Kuvio 3. Maksutaseen mukainen tavaroiden ja palveluiden vienti alueittain

Kuvio 3. Maksutaseen mukainen tavaroiden ja palveluiden vienti alueittain

Ulkomaankaupan tilastot

Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa -tilasto on osa maksutasetta . Tilasto sisältää tavaroiden ja palveluiden erittelyt tarkemmalla tasolla. Maksutaseessa noudatettavat maksutasekäsikirjan (BPM6) ohjeet ja suositukset ovat yhdenmukaisia kansantalouden tilinpidon järjestelmän (EKT 2010) kanssa. Kansantalouden tilinpito julkaistaan neljännes - ja vuositasolla . Rajat ylittävän tavarakaupan tiedot julkaisee Tulli. Tullin julkaisema tavarakauppa toimii lähdeaineistona tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa -tilastossa. Siihen tehdään määritelmistä johtuvia poistoja ja lisäyksiä maksutaseen mukaiseen tavarakauppaan pääsemiseksi.
Tullin tilastopalvelu, tilastot@tulli.fi, 029 552 335.


Lähde: Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tommi Kaatrasalo 029 551 3320, Terhi Tulonen 029 551 3604, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (294,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 14.6.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4228. 1. vuosineljännes 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tpulk/2019/01/tpulk_2019_01_2019-06-14_tie_001_fi.html