Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Produktionen av kostnadsindexet för taxi- och ambulanstrafiken i form av allmän samhällsstatistik upphör

Produktionen av kostnadsindexet för taxi- och ambulanstrafiken i form av allmän samhällsstatistik läggs ned. De senaste uppgifterna som gäller år 2014 har offentliggjorts 19.1.2015. Uppgifterna i kostnadsindexet för taxi- och ambulanstrafiken kan även fortsättningsvis beställas som en avgiftsbelagd produkt.

 

Mera information i nyheten Ändringar i produktionen av statistik och produkter 2015 och via e-postadressen kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi.


Senast uppdaterad 20.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för taxi- och ambulanstrafik [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tslhi/tslhi_2015-01-20_uut_001_sv.html