Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2022, 1. vuosineljännes

Julkaistu: 25.1.2006

Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat nousivat vuonna 2005

Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan keskimäärin 3,4 prosenttia vuodesta 2004 vuoteen 2005. Tuotantoon käytettyjen tarvikkeiden ja palvelujen hinnat kallistuivat vuodessa 3,0 prosenttia ja investointeihin käytettyjen tavaroiden ja palvelujen hinnat kallistuivat 4,4 prosenttia.

Maataloustuotantoon käytettyjen tarvikkeiden ja palveluiden 3,0 prosentin hintojen nousu johtuu pääasiassa energian kallistumisesta 16,8 prosentilla ja lannoitteiden 4,2 prosentilla vuodessa. Maatalouden investointeihin käytettävien tavaroiden ja palveluiden hintoja nostivat eniten koneiden ja muiden laitteiden kallistuminen 6,1 prosentilla ja rakennusinvestointien kallistuminen 4,0 prosentilla. Rehut olivat viime vuonna ainoa ryhmä, joiden hinnat laskivat. Rehujen hinnat laskivat 5,2 prosenttia.

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi (2000=100), vuosi-indeksi 2005

  Pisteluku
2005
vuosimuutos, %
2004 - 2005
Yhteensä 110,8 3,4
Maatalouden tuotantotarvikkeet ja palvelut 108,2 3,0
Maatalouden investointeihin vaikuttavat tarvikkeet ja palvelut 116,8 4,4

Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat nousivat joulukuussa 5,0 %

Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan keskimäärin 5,0 prosenttia vuoden 2004 joulukuusta vuoden 2005 joulukuuhun. Tuotantoon käytettyjen tarvikkeiden ja palvelujen hinnat kallistuivat vuodessa 5,7 prosenttia ja investointeihin käytettyjen tavaroiden ja palvelujen hinnat kallistuivat 3,5 prosenttia.

Hintojen nousu johtui pääasiassa energiasta, jonka hinta nousi vuodessa lähes 20 prosenttia. Merkittävää hintojen nousu oli myös muiden tavaroiden ja palvelujen hinnoissa, jotka nousivat 4,3 prosenttia. Koneiden huolto ja korjaus kallistui 4,0 prosenttia ja lannoitteet lähes yhdeksän prosenttia. Investointeihin käytettyjen koneiden ja laitteiden hinnat nousivat vuodessa 4,1 prosenttia ja rakennusinvestoinnit kallistuivat 3,3 prosenttia. Hintojen nousuvauhtia hillitsi osaltaan eläinten rehujen halpeneminen 1,6 prosentilla.

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksin kuukausi- ja vuosimuutokset joulukuussa 2005

Indeksit (2000=100) 12/2005
Muutos- %
11/2005 - 12/2005
Muutos- %
12/2004 - 12/2005
Kokonaisindeksi 112,7 0,2 5,0
Maatalouden tuotantotarvikkeet ja palvelut 110,4 0,2 5,7
Maatalouden investointeihin käytettävät tavarat ja palvelut 117,9 0,3 3,5

Maatalouden hintaindeksit julkaistaan jatkossa ainoastaan neljännesvuosittain. Vuoden 2006 ensimmäisen neljänneksen tiedot maatalouden hintaindekseistä julkaistaan 15.5.2006.

Lähde: Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2000=100. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pentti Wanhatalo (09) 1734 3466, Jenni Taskinen (09) 1734 3487, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 25.1.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6502. 12 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttohi/2005/12/ttohi_2005_12_2006-01-25_tie_001.html