Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Julkaistu: 1.11.2006

Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat nousevat tänä vuonna

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintojen arvioidaan tänä vuonna nousevan 4,5 prosenttia vuoteen 2005 verrattuna. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen laskemaan hintaindeksiennusteeseen.

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksin 4,5 prosentin nousu johtuu pääasiassa energian kallistumisesta yli 8,4 prosentilla ja rehujen 3,3 prosentilla sekä investointien kallistumisesta 3,8 prosentilla. Tuotantotarvikkeiden ja palvelujen arvioidaan kallistuvan 4,6 prosenttia. Lannoitteiden hinnat noussevat arviolta 4,7 prosenttia ja koneiden ja laitteiden korjaukset 6,0 prosenttia. Maatalouden investointimenoista noussevat eniten rakentaminen, joiden hintojen arvioidaan kallistuvan 5,4 prosenttia. Ainoat tuoteryhmät joissa hinta laskenee ovat siemenet 2,0 prosenttia ja kasvinsuojelutuotteet 4,5 prosenttia.

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi (2000=100), vuosi-indeksiennuste 2006

  Pisteluku
2006, ennuste
Ennustettu vuosimuutos, %
2005 - 2006
Yhteensä 115,8 4,5
Maatalouden tuotantotarvikkeet ja palvelut 113,5 4,6
Maatalouden investointeihin vaikuttavat tarvikkeet ja palvelut 121,2 3,8

Maatalouden tuottajahintaindeksi ja maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi ovat indikaattoreita, jotka mittaavat maataloustuotteiden ja -tuotantopanosten hintakehitystä viljelijöiden näkökulmasta. Maatalouden hintaindeksien perusvuosi on 2000, jota merkitään luvulla 100. Tilastokeskus laskee maatalouden vuosihintaindeksiennusteen EU:n tilastovirastolle Eurostatille kerran vuodessa lokakuun loppuun mennessä. Vuoden 2006 lopulliset vuosihintaindeksit julkaistaan toukokuussa 2007.

Lähde: Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2000=100. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pentti Wanhatalo (09) 1734 3466, Jenni Taskinen (09) 1734 3487, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot


Päivitetty 1.11.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6502. 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttohi/2006/ttohi_2006_2006-11-01_tie_001.html