Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2022, 1. vuosineljännes

Julkaistu: 15.5.2007

Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat nousivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä

Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan keskimäärin 3,7 prosenttia vuoden 2006 ensimmäisestä neljänneksestä vuoden 2007 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tuotantoon käytettyjen tarvikkeiden ja palvelujen hinnat kallistuivat vuodessa 2,6 prosenttia ja investointeihin käytettyjen tavaroiden ja palvelujen hinnat kallistuivat 5,9 prosenttia.

Maataloustuotantoon käytettyjen tarvikkeiden ja palveluiden 2,6 prosentin hintojen nousu johtuu pääasiassa rehujen kallistumisesta 8,2 prosentilla, lannoitteiden 2,6 prosentilla ja muiden tavaroiden ja palveluiden 3,8 prosentilla. Energian hintaindeksi laski 3,8 prosenttia polttoöljyn halpenemisen vuoksi. Polttoöljyn hinta laski kymmenen prosenttia ja vastaavasti sähkön hinta nousi yli seitsemän prosenttia. Maatalouden investointeihin käytettävien tavaroiden ja palveluiden hintoja nostivat eniten rakentamisen kallistuminen 9,5 prosentilla ja koneinvestointien kallistuminen 2,3 prosentilla.

Eläinlääkintäkulujen hinta laski 13,5prosenttia vuoden 2006 viimeisestä vuosineljänneksestä. Tilastokeskus on korjannut hintaseurantaa vuoden 2007 alusta lähtien eläinlääkintäpalvelutöiden osalta. Hinnan lasku johtuu hintaseurannassa vuoden 2005 syyskuussa tapahtuneesta taksamuutoksesta, jota ei osattu huomioida oikein Tilastokeskuksen hintaseurannassa. Eläinlääkäritaksaan tehtiin tuolloin tarkistus, jossa poistettiin käyntipalkkio toisen eläimen osalta. Tilastokeskuksen vanha hintaseuranta yliarvioi hinnanmuutoksen. Uuden laskelman mukaisesti eläinlääkäripalvelujen työn hinta nousi vuoden 2005 syyskuussa 12,8 prosenttia, kun vanhan laskelman mukaan nousu oli 35,2 prosenttia.

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksin vuosimuutokset 2007

Indeksit (2000=100) I/2007
Muutos- %
IV/2006 - I/2007
Muutos- %
I/2006 - I/2007
Kokonaisindeksi 118,3 1,2 3,7
Maatalouden tuotantotarvikkeet ja palvelut 114,9 1,0 2,6
Maatalouden investointeihin käytettävät tavarat ja palvelut 126,2 1,7 5,9

Lähde: Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2000=100. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pentti Wanhatalo (09) 1734 3466, mthi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 15.5.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6502. 1. vuosineljännes 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttohi/2007/01/ttohi_2007_01_2007-05-15_tie_001.html