Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 3.11.2008

Inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket stiger i år över 15 procent

Inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket uppskattas stiga i år 15,3 procent jämfört med år 2007. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens prisindexprognos.

Den stegring på 15,3 procent som skett i index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket beror i huvudsak på att priserna på varor och tjänster för jordbrukets löpande förbrukning stigit med 20,5 procent. Mest har priserna på gödselmedel, 85,1 procent, energipriserna 26,1 procent och foderpriserna 14,0 procent gått upp. Investeringarna uppskattas bli 4,4 procent dyrare. Av investeringsutgifterna inom lantbruket torde maskiner och utrustning gå upp mest, priserna väntas stiga med 6,4 procent.

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2000=100), indexprognos 2008

Kod Indextal 2008, prognos Indextal 2008, prognos Förändringsprognos på årsnivå, % 2007-2008
200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 01) 143.5 20,5
201000 UTSÄDE OCH SÄTTPLANTOR 117,1 17,5
202000 ENERGI; SMÖRJMEDEL 174,5 26,1
203000 GÖDNINGS- OCH JORDFÖRBÄTTRINGSMEDEL 229,6 85,1
204000 VÄXTSKYDDSMEDEL OCH BEKÄMPNINGSMEDEL 89,2 6,8
205000 VETERINÄRKONSULTATIONER 114,7 0,7
206000 DJURFODER 132,2 14,0
207000 UNDERHÅLL AV UTRUSTNING 139,0 4,6
208000 UNDERHÅLL AV BYGGNADER 130,4 2,1
209000 ANDRA VAROR OCH TJÄNSTER 120,7 6,0
210000 VAROR OCH TJÄNSTER, SOM INGÅR I JORDBRUKETS INVESTERINGAR (input 02) 134,7 4,4
211000 MATERIAL 131,8 4,7
211100 MASKINER OCH REDSKAP 139,9 6,4
211200 TRANSPORTMATERIEL 124,3 3,0
212000 BYGGNADER 137.6 4,2
219000 ANDRA 139,7 8,2
220000 INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2) 140,8 15,3

Producentprisindexet inom lantbruket och indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket är indikatorer som mäter prisutvecklingen gällande lantbruksprodukter och lantbruksproduktionsinsatser ur odlarnas synvinkel. Basåret för prisindexen för jordbruket är 2000, som antecknas med talet 100. Statistikcentralen räknar ut lantbrukets prisindexprognos för EU:s statistikbyrå Eurostat en gång om året före slutet av oktober. Det slutliga indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket för år 2008 publiceras i februari 2009.


Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2000=100

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo (09) 1734 3466, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 3.11.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2008/ttohi_2008_2008-11-03_tie_001_sv.html