Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2005=100, III/2009

III/2009 Indextal Månads-/kvartalsförändring % Årsförändring %
200000 200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 01) 111,6 -5,1 -18,1
201000 Utsäde och sättplantor 114,0 0,1 -3,8
202000 Energi: smörjmedel 110,2 3,0 -24,6
203000 Gödnings- och jordförbättringsmedel 105,8 -33,9 -53,0
204000 VÄXTSKYDDSMEDEL OCH BEKÄMPNINGSMEDEL 120,8 2,2 15,9
205000 VETERINÄRKONSULTATIONER 104,5 0,0 3,2
206000 DJURFODER 111,0 -0,9 -19,4
207000 UNDERHÅLL AV UTRUSTNING 119,7 -0,3 3,9
208000 UNDERHÅLL AV BYGGNADER 113,1 0,4 -0,3
209000 ANDRA VAROR OCH TJÄNSTER 111,6 0,1 0,2
210000 VAROR OCH TJÄNSTER, SOM INGÅR I JORDBRUKETS INVESTERINGAR (input 02) 114,8 -0,2 1,5
211000 MATERIAL 114,2 -0,2 4,2
211100 MASKINER OCH REDSKAP 119,1 -0,3 5,9
211200 TRANSPORTMATERIEL 109,5 0,0 2,6
212000 BYGGNADER 115,0 -0,2 -4,6
212100 EKONOMIBYGGNADER 115,0 -0,2 -4,6
219000 ANDRA 120,5 -0,1 0,4
220000 INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2) 112,4 -3,9 -13,8

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo (09) 1734 3466, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 16.11.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 3:e kvartalet 2009, Indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2005=100, III/2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2009/03/ttohi_2009_03_2009-11-16_tau_001_sv.html