Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2005=100, IV/2009

Index Indextal Kvartalsförändring % Årsförändring %
200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (Input 1) 111,0 -0,6 -14,6
201000 UTSÄDE OCH SÄTTPLANTOR 101,8 -10,7 -9,0
202000 ENERGI; SMÖRJMEDEL 113,3 2,9 -4,5
203000 GÖDNINGS- OCH JORDFÖRBÄTTRINGSMEDEL 115,6 9,3 -47,0
204000 VÄXTSKYDDSMEDEL OCH BEKÄMPNINGSMEDEL 120,7 0,0 5,3
205000 VETERINÄRKONSULTATIONER 104,5 0,0 3,1
206000 DJURFODER 104,3 -6,1 -20,2
207000 UNDERHÅLL AV UTRUSTNING 119,3 -0,4 2,9
208000 UNDERHÅLL AV BYGGNADER 114,0 0,7 0,5
209000 ANDRA VAROR OCH TJÄNSTER 111,1 -0,4 -0,5
210000 VAROR OCH TJÄNSTER, SOM INGÅR I JORDBRUKETS INVESTERINGAR (Input 2) 114,6 -0,1 -0,6
211000 MATERIAL 113,9 -0,3 0,4
211100 MASKINER OCH REDSKAP 117,9 -1,0 -1,1
211200 TRANSPORTMATERIEL 110,1 0,6 1,9
212000 BYGGNADER 114,9 -0,1 -2,8
212100 EKONOMIBYGGNADER 114,9 -0,1 -2,8
219000 ANDRA 121,4 0,7 -0,7
220000 INPUT TOTALT (Input 1 + Input 2) 111,9 -0,5 -11,4

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo (09) 1734 3466, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 15.2.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 4:e kvartalet 2009, Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2005=100, IV/2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2009/04/ttohi_2009_04_2010-02-15_tau_001_sv.html