Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2005=100, I– IV/2009

Index Indextal Årsförändring %
200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (Input 1) 115,3 -11,0
201000 UTSÄDE OCH SÄTTPLANTOR 110,4 -4,3
202000 ENERGI; SMÖRJMEDEL 108,8 -18,0
203000 GÖDNINGS- OCH JORDFÖRBÄTTRINGSMEDEL 142,4 -27,5
204000 VÄXTSKYDDSMEDEL OCH BEKÄMPNINGSMEDEL 118,2 12,4
205000 VETERINÄRKONSULTATIONER 104,4 5,2
206000 DJURFODER 110,6 -17,2
207000 UNDERHÅLL AV UTRUSTNING 119,2 4,2
208000 UNDERHÅLL AV BYGGNADER 113,3 -0,1
209000 ANDRA VAROR OCH TJÄNSTER 111,4 0,9
210000 VAROR OCH TJÄNSTER, SOM INGÅR I JORDBRUKETS INVESTERINGAR (Input 2) 114,9 1,5
211000 MATERIAL 114,2 3,8
211100 MASKINER OCH REDSKAP 118,8 4,9
211200 TRANSPORTMATERIEL 119,3 3,1
212000 BYGGNADER 115,3 -3,9
212100 EKONOMIBYGGNADER 115,3 -3,9
219000 ANDRA 121,0 1,5
220000 INPUT TOTALT (Input 1 + Input 2) 115,2 -8,2

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo (09) 1734 3466, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 15.2.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 4:e kvartalet 2009, Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2005=100, I– IV/2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2009/04/ttohi_2009_04_2010-02-15_tau_002_sv.html