Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2005=100, IV/2011

Korrigerad 16.2.2012. De korrigerade punkterna är markerade med rött.
Index Indextal Kvartalsförändring % Årsförändring %
200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 01) 138,8 1,4 10,5
201000 UTSÄDE OCH SÄTTPLANTOR 120,4 4,7 9,7
202000 ENERGI; SMÖRJMEDEL 168,7 3,0 24,2
203000 GÖDNINS- OCH JORDFÖRBÄTTRINGSMEDEL 199,0 3,9 22,4
204000 VÄXTSKYDDSMEDEL OCH BEKÄMPNINGSMEDEL 100,3 0,0 -3,7
205000 VETERINÄRKONSULTATIONER 104,8 0,6 0,9
206000 DJURFODER 135,1 0,1 9,1
207000 UNDERHÅLL AV UTRUSTNING 127,8 0,3 2,0
208000 UNDERHÅLL AV BYGGNADER 121,7 -0,4 3,5
209000 ANDRA VAROR OCH TJÄNSTER 116,3 0,0 2,2
210000 VAROR OCH TJÄNSTER, SOM INGÅR I JORDBRUKETS INVESTERINGAR (INPUT 02) 121,5 0,9 4,5
211000 MATERIAL 119,3 1,1 4,5
211100 MASKINER OCH REDSKAP 125,2 2,1 5,1
211200 TRANSPORTMATERIEL 113,6 0,0 3,9
212000 BYGGNADER 125,4 0,5 4,3
212100 EKONOMIBYGGNADER 125,4 0,5 4,3
219000 ANDRA 128,9 0,8 5,0
220000 INDEX FÖR INKÖPSPRISER PÅ PRODUKTIONSMEDEL INOM JORDBRUKET (INPUT TOTALT, INPUT 1 + INPUT 2) 134,4 1,3 9,1

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Suoniemi 09 1734 3488, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 15.2.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 4:e kvartalet 2011, Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2005=100, IV/2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2011/04/ttohi_2011_04_2012-02-15_tau_001_sv.html