Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Julkaistu: 15.11.2012

Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat kallistuvat tänä vuonna lähes 4 prosenttia

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintojen arvioidaan tänä vuonna nousevan 3,8 prosenttia vuoteen 2011 verrattuna. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen laskemaan hintaindeksiennusteeseen.

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksin 3,8 prosentin nousu johtuu pääasiassa tuotantotarvikkeiden ja palveluiden kallistumisesta 4,3 prosentilla: lannoitteiden ja maanparannussaineiden arvioidaan kallistuvan 6,8, eläinten rehujen 4,7 ja energian 4,5 prosenttia. Maatalouden investointeihin käytettävien tavaroiden ja palveluiden arvioidaan kallistuvan 2,3 prosenttia.

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi (2005=100), vuosi-indeksiennuste 2012

Koodi Indeksit (2005=100) Ennustettu pisteluku 2012 Ennustettu vuosimuutos-% 2011–2012
200000 MAATALOUDEN TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) 142,6 4,3
210000 MAATALOUDEN INVESTOINTEIHIN KÄYTETYT TAVARAT JA PALVELUT (Panos 2) 122,9 2,3
220000 MAATALOUDEN TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI YHTEENSÄ (Panos 1 + Panos 2) 137,6 3,8

Maatalouden tuottajahintaindeksi ja maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi ovat indikaattoreita, jotka mittaavat maataloustuotteiden ja -tuotantopanosten hintakehitystä viljelijöiden näkökulmasta. Maatalouden hintaindeksien perusvuosi on 2005, jota merkitään luvulla 100. Tilastokeskus laskee maatalouden vuosihintaindeksiennusteen EU:n tilastovirastolle Eurostatille kerran vuodessa. Lopullinen maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi vuodelta 2012 julkaistaan helmikuussa 2013.


Lähde: Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2005=100. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianne Nickels 09 1734 3488, mthi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Julkaisu pdf-muodossa (231,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 15.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6502. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttohi/2012/ttohi_2012_2012-11-15_tie_001_fi.html