Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Julkaistu: 17.11.2014

Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat laskivat 1,0 prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä vuodentakaisesta


Korjattu 18.11.2014. Korjatut kohdat merkitty punaisella.

Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat laskivat Tilastokeskuksen mukaan 1,0 prosenttia vuoden 2014 kolmannella vuosineljänneksellä vuotta aiempaan verrattuna. Tuotantoon käytettävien tarvikkeiden ja palvelujen hinnat laskivat vuoden aikana 1,9 prosenttia. Investointeihin käytettävien tavaroiden ja palvelujen hinnat nousivat 1,6 prosenttia.

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2010=100, 1/2010–9/2014

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2010=100, 1/2010–9/2014
Kokonaisindeksin laskuun vaikutti etenkin eläinten rehujen sekä energian ja voiteluaineiden halpeneminen. Eläinten rehut halpenivat vuodessa noin 7 prosenttia. Energia ja voiteluaineet halpenivat vajaat 5 prosenttia. Indeksin laskua hillitsi lannoitteiden ja maanparannusaineiden sekä muiden laitteiden ja tavaroiden hintojen nousu.

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2010=100, 3. vuosineljännes 2014

Indeksit (2010=100) Pisteluku
III/2014
Neljännesvuosimuutos, % Vuosimuutos,%
Kokonaisindeksi 115,7 -1,1 -1,0
Maatalouden tuotantotarvikkeet ja palvelut 118,4 -1,6 -1,9
Maatalouden investointeihin käytettävät tavarat ja palvelut 109,4 0,1 1,6

Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat laskevat tänä vuonna 1,4 prosenttia

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintojen arvioidaan tänä vuonna laskevan 1,4 prosenttia vuoteen 2013 verrattuna. Tuotantoon käytettävien tarvikkeiden ja palveluiden hinnat laskevat 2,5 ja investointeihin käytettävien tavaroiden ja palvelujen hinnat nousevat 1,5 prosenttia. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen laskemaan hintaindeksiennusteeseen.

Maataloustuotantoon käytettävien tarvikkeiden ja palveluiden hintojen lasku johtuu etenkin rehujen ja energian halpenemisesta. Maatalouden investointeihin käytettävien tavaroiden ja palveluiden hintoja nostaa etenkin kuljetuskaluston kallistuminen.

Maatalouden tuotantantovälineiden ostohintaindeksi 2010=100, indeksiennuste 2014

Korjattu 18.11.2014. Korjatut luvut merkitty punaisella.                 
Indeksi (2010=100) Pisteluku 2014, ennuste Ennustettu vuosimuutos 2013-2014, %
Kokonaisindeksi 116,2 -1,4
Maatalouden tuotantotarvikkeet ja palvelut 119,2 -2,5
Maatalouden investointeihin käytettävät tavarat ja palvelut 109,2 1,5

Maatalouden tuottajahintaindeksi ja maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi ovat indikaattoreita, jotka mittaavat maataloustuotteiden ja maatalouden tuotantovälineiden hintakehitystä viljelijöiden näkökulmasta. Maatalouden hintaindeksien perusvuosi on 2010, jota merkitään luvulla 100. Tilastokeskus laskee maatalouden hintaindeksiennusteen EU:n tilastovirastolle Eurostatille kerran vuodessa. Lopullinen maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi vuodelta 2014 julkaistaan helmikuussa 2015.


Lähde: Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2010=100. Tilastokeskus

Lisätietoja: Immi Ilomäki 029 551 3369, Toni Udd 029 551 3380, mthi@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (298,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 17.11.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6502. 3. vuosineljännes 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttohi/2014/43/ttohi_2014_43_2014-11-17_tie_001_fi.html