Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, I/2015

Index Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1) 117,3 0,1 -2,2
201000 UTSÄDE OCH SÄTTPLANTOR 115,0 1,6 -3,4
202000 ENERGI, SMÖRJMEDEL 113,9 -3,8 -11,8
203000 GÖDNINS- OCH JORDFÖRBÄTTRINGSMEDEL 153,8 4,1 3,3
204000 VÄXTSKYDDSMEDEL OCH BEKÄMPNINGSMEDEL 101,6 -1,9 -2,6
205000 VETERINÄRKONSULTATIONER 105,6 0,3 1,2
206000 DJURFODER 120,0 -0,9 -4,4
207000 UNDERHÅLL AV UTRUSTNING 111,6 3,1 3,5
208000 UNDERHÅLL AV BYGGNADER 109,3 -0,2 0,4
209000 ANDRA VAROR OCH TJÄNSTER 106,4 -0,3 0,2
210000 VAROR OCH TJÄNSTER, SOM INGÅR I JORDBRUKETS INVESTERINGAR (INPUT 2) 109,8 0,3 1,1
211000 MATERIAL 110,3 0,7 2,0
211100 MASKINER OCH REDSKAP 108,1 0,3 1,2
211200 TRANSPORTMATERIEL 112,3 1,0 2,8
212000 BYGGNADER 109,0 -0,0 0,4
212100 EKONOMIBYGGNADER 109,0 -0,0 0,4
219000 ANDRA 112,4 -0,2 -0,3
220000 INDEX FÖR INKÖPSPRISER PÅ PRODUKTIONSMEDEL INOM JORDBRUKET (INPUT TOTALT, INPUT 1 + INPUT 2) 115,1 0,1 -1,3

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Kaplas 029 551 3421, Toni Udd 029 551 3380, mthi@stat.fi

Vikarie ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 1:a kvartalet 2015, Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, I/2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2015/01/ttohi_2015_01_2015-05-15_tau_001_sv.html