Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, II/2015 (Korrigering 3.2.2016)

Korrigering 3.2.2016 . De korrigerade punkterna är markerade med rött.
Index Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1) 117,3 0,0 -2,5
201000 UTSÄDE OCH SÄTTPLANTOR 116,7 1,5 -1,9
202000 ENERGI, SMÖRJMEDEL 116,4 2,2 -7,4
203000 GÖDNINS- OCH JORDFÖRBÄTTRINGSMEDEL 148,9 -3,2 -3,4
204000 VÄXTSKYDDSMEDEL OCH BEKÄMPNINGSMEDEL 100,9 -0,7 -2,9
205000 VETERINÄRKONSULTATIONER 105,3 -0,3 0,5
206000 DJURFODER 120,7 0,6 -3,9
207000 UNDERHÅLL AV UTRUSTNING 111,0 -0,5 2,9
208000 UNDERHÅLL AV BYGGNADER 109,3 0,0 0,0
209000 ANDRA VAROR OCH TJÄNSTER 106,8 0,4 0,2
210000 VAROR OCH TJÄNSTER, SOM INGÅR I JORDBRUKETS INVESTERINGAR (INPUT 2) 110,0 0,3 0,7
211000 MATERIAL 110,6 0,3 1,3
211100 MASKINER OCH REDSKAP 108,8 0,6 1,5
211200 TRANSPORTMATERIEL 112,3 0,0 1,1
212000 BYGGNADER 109,3 0,2 0,2
212100 EKONOMIBYGGNADER 109,3 0,2 0,2
219000 ANDRA 113,4 0,8 0,0
220000 INDEX FÖR INKÖPSPRISER PÅ PRODUKTIONSMEDEL INOM JORDBRUKET (INPUT TOTALT, INPUT 1 + INPUT 2) 115,2 0,1 -1,6

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, Toni Udd 029 551 3380, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 17.8.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 2:a kvartalet 2015, Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, II/2015 (Korrigering 3.2.2016) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2015/02/ttohi_2015_02_2015-08-17_tau_001_sv.html