Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, III/2015 (Korrigering 3.2.2016)

Korrigering 3.2.2016 . De korrigerade punkterna är markerade med rött.
Index Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1) 114,9 -2,1 -3,0
201000 UTSÄDE OCH SÄTTPLANTOR 117,0 0,3 -1,4
202000 ENERGI, SMÖRJMEDEL 108,0 -7,2 -13,5
203000 GÖDNINS- OCH JORDFÖRBÄTTRINGSMEDEL 137,7 -7,5 -2,1
204000 VÄXTSKYDDSMEDEL OCH BEKÄMPNINGSMEDEL 100,9 -0,0 -2,6
205000 VETERINÄRKONSULTATIONER 105,1 -0,2 -0,2
206000 DJURFODER 121,9 1,1 -2,4
207000 UNDERHÅLL AV UTRUSTNING 111,1 0,0 2,7
208000 UNDERHÅLL AV BYGGNADER 109,7 0,3 -0,1
209000 ANDRA VAROR OCH TJÄNSTER 106,8 0,0 -0,1
210000 VAROR OCH TJÄNSTER, SOM INGÅR I JORDBRUKETS INVESTERINGAR (INPUT 2) 110,0 -0,1 0,5
211000 MATERIAL 110,7 0,0 1,2
211100 MASKINER OCH REDSKAP 108,9 0,1 1,4
211200 TRANSPORTMATERIEL 112,3 0,0 1,1
212000 BYGGNADER 109,1 -0,1 0,0
212100 EKONOMIBYGGNADER 109,1 -0,1 0,0
219000 ANDRA 112,3 -0,9 -0,7
220000 INDEX FÖR INKÖPSPRISER PÅ PRODUKTIONSMEDEL INOM JORDBRUKET (INPUT TOTALT, INPUT 1 + INPUT 2) 113,4 -1,5 -2,0

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 16.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 3:e kvartalet 2015, Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, III/2015 (Korrigering 3.2.2016) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2015/03/ttohi_2015_03_2015-11-16_tau_001_sv.html