Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, indexprognos 2015

Index Indextal 2015, prognos Förändringsprognos på årsnivå 2014–2015, %
200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1) 116,3 -2,2
201000 UTSÄDE OCH SÄTTPLANTOR 115,7 -1,5
202000 ENERGI, SMÖRJMEDEL 112,6 -9,5
203000 GÖDNINGS- OCH JORDFÖRBÄTTRINGSMEDEL 145,0 -1,9
204000 VÄXTSKYDDSMEDEL OCH BEKÄMPNINGSMEDEL 102,0 -1,8
205000 VETERINÄRKONSULTATIONER 105,4 0,5
206000 DJURFODER 121,7 -2,0
207000 UNDERHÅLL AV UTRUSTNING 110,9 2,7
208000 UNDERHÅLL AV BYGGNADER 109,3 -0,1
209000 ANDRA VAROR OCH TJÄNSTER 106,4 -0,2
210000 VAROR OCH TJÄNSTER, SOM INGÅR I JORDBRUKETS INVESTERINGAR (INPUT 2 ) 109,7 0,5
211000 MATERIAL 110,4 1,2
211100 MASKINER OCH REDSKAP 108,6 1,2
211200 TRANSPORTMATERIEL 112,0 1,2
212000 BYGGNADER 108,8 -0,1
219000 ANDRA 111,9 -0,9
220000 INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2) 114,3 -1,5

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 16.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 3:e kvartalet 2015, Tabellbilaga 2. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, indexprognos 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2015/03/ttohi_2015_03_2015-11-16_tau_002_sv.html