Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, IV/2015

Index Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1) 114,8 -0,1 -2,1
201000 UTSÄDE OCH SÄTTPLANTOR 111,9 -4,3 -1,1
202000 ENERGI, SMÖRJMEDEL 103,8 -3,9 -12,2
203000 GÖDNINS- OCH JORDFÖRBÄTTRINGSMEDEL 143,1 4,0 -3,2
204000 VÄXTSKYDDSMEDEL OCH BEKÄMPNINGSMEDEL 100,8 -0,1 -2,7
205000 VETERINÄRKONSULTATIONER 105,1 0,0 -0,2
206000 DJURFODER 123,4 1,2 1,9
207000 UNDERHÅLL AV UTRUSTNING 111,1 0,0 2,7
208000 UNDERHÅLL AV BYGGNADER 109,4 -0,3 -0,2
209000 ANDRA VAROR OCH TJÄNSTER 106,0 -0,8 -0,7
210000 VAROR OCH TJÄNSTER, SOM INGÅR I JORDBRUKETS INVESTERINGAR (INPUT 2) 110,1 0,1 0,6
211000 MATERIAL 111,0 0,3 1,3
211100 MASKINER OCH REDSKAP 109,6 0,6 1,7
211200 TRANSPORTMATERIEL 112,3 0,0 1,0
212000 BYGGNADER 109,0 -0,1 -0,0
212100 EKONOMIBYGGNADER 109,0 -0,1 -0,0
219000 ANDRA 111,8 -0,5 -0,7
220000 INDEX FÖR INKÖPSPRISER PÅ PRODUKTIONSMEDEL INOM JORDBRUKET (INPUT TOTALT, INPUT 1 + INPUT 2) 113,4 -0,1 -1,3

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, Toni Udd 029 551 3380, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.2.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 4:e kvartalet 2015, Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, IV/2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2015/04/ttohi_2015_04_2016-02-15_tau_001_sv.html