Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, III/2016

Index Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1) 108,8 -3,7 -5,3
201000 UTSÄDE OCH SÄTTPLANTOR 114,8 0,0 -1,9
202000 ENERGI, SMÖRJMEDEL 101,9 -0,1 -5,6
203000 GÖDNINS- OCH JORDFÖRBÄTTRINGSMEDEL 107,5 -21,3 -21,9
204000 VÄXTSKYDDSMEDEL OCH BEKÄMPNINGSMEDEL 100,6 1,1 -0,2
205000 VETERINÄRKONSULTATIONER 105,5 0,0 0,4
206000 DJURFODER 116,3 -1,9 -4,6
207000 UNDERHÅLL AV UTRUSTNING 112,8 0,2 1,6
208000 UNDERHÅLL AV BYGGNADER 109,0 0,1 -0,6
209000 ANDRA VAROR OCH TJÄNSTER 106,6 0,2 -0,2
210000 VAROR OCH TJÄNSTER, SOM INGÅR I JORDBRUKETS INVESTERINGAR (INPUT 2) 110,4 0,1 0,4
211000 MATERIAL 111,3 0,1 0,5
211100 MASKINER OCH REDSKAP 110,1 0,1 1,1
211200 TRANSPORTMATERIEL 112,3 0,0 0,0
212000 BYGGNADER 109,4 0,2 0,3
212100 EKONOMIBYGGNADER 109,4 0,2 0,3
219000 ANDRA 113,0 0,0 0,6
220000 INDEX FÖR INKÖPSPRISER PÅ PRODUKTIONSMEDEL INOM JORDBRUKET (INPUT TOTALT, INPUT 1 + INPUT 2) 109,3 -2,6 -3,6

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 3:e kvartalet 2016, Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, III/2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2016/03/ttohi_2016_03_2016-11-15_tau_001_sv.html