Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, indexprognos 2016

Index Indextal 2016, prognos Förändringsprognos på årsnivå 2015–2016, %
200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1) 111,2 -4,2
201000 UTSÄDE OCH SÄTTPLANTOR 112,1 -2,7
202000 ENERGI, SMÖRJMEDEL 101,9 -7,8
203000 GÖDNINGS- OCH JORDFÖRBÄTTRINGSMEDEL 125,2 -14,2
204000 VÄXTSKYDDSMEDEL OCH BEKÄMPNINGSMEDEL 99,4 -1,6
205000 VETERINÄRKONSULTATIONER 105,4 0,2
206000 DJURFODER 117,9 -2,9
207000 UNDERHÅLL AV UTRUSTNING 112,5 1,2
208000 UNDERHÅLL AV BYGGNADER 109,1 -0,2
209000 ANDRA VAROR OCH TJÄNSTER 106,3 -0,2
210000 VAROR OCH TJÄNSTER, SOM INGÅR I JORDBRUKETS INVESTERINGAR (INPUT 2 ) 110,4 0,4
211000 MATERIAL 111,5 0,7
211100 MASKINER OCH REDSKAP 110,4 1,3
211200 TRANSPORTMATERIEL 112,4 0,1
212000 BYGGNADER 109,2 0,1
219000 ANDRA 112,9 0,3
220000 INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2) 111,0 -2,8

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 3:e kvartalet 2016, Tabellbilaga 2. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, indexprognos 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2016/03/ttohi_2016_03_2016-11-15_tau_002_sv.html