Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, I/2017

Index Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1) 113,5 3,4 -0,5
201000 UTSÄDE OCH SÄTTPLANTOR 107,1 1,1 -5,5
202000 ENERGI, SMÖRJMEDEL 115,7 6,4 17,6
203000 GÖDNINS- OCH JORDFÖRBÄTTRINGSMEDEL 128,9 15,6 -12,3
204000 VÄXTSKYDDSMEDEL OCH BEKÄMPNINGSMEDEL 97,7 -2,6 0,6
205000 VETERINÄRKONSULTATIONER 106,1 0,4 0,8
206000 DJURFODER 115,9 1,0 -4,9
207000 UNDERHÅLL AV UTRUSTNING 113,1 0,5 1,0
208000 UNDERHÅLL AV BYGGNADER 109,0 -0,2 -0,1
209000 ANDRA VAROR OCH TJÄNSTER 107,2 0,5 1,4
210000 VAROR OCH TJÄNSTER, SOM INGÅR I JORDBRUKETS INVESTERINGAR (INPUT 2) 110,8 -0,2 0,7
211000 MATERIAL 112,2 0,1 0,9
211100 MASKINER OCH REDSKAP 111,5 0,0 1,4
211200 TRANSPORTMATERIEL 112,9 0,2 0,6
212000 BYGGNADER 109,2 -0,6 0,4
212100 EKONOMIBYGGNADER 109,2 -0,6 0,4
219000 ANDRA 114,5 1,0 2,0
220000 INDEX FÖR INKÖPSPRISER PÅ PRODUKTIONSMEDEL INOM JORDBRUKET (INPUT TOTALT, INPUT 1 + INPUT 2) 112,7 2,3 -0,2

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, Anne Virokannas 029 551 3369 , mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 1:a kvartalet 2017, Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, I/2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2017/01/ttohi_2017_01_2017-05-15_tau_001_sv.html