Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2022, 1. vuosineljännes

Julkaistu: 15.11.2017

Maatalouden tuotantopanosten hinnat nousussa

Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan 2,3 prosenttia vuoden 2017 kolmannella vuosineljänneksellä vuotta aiempaan verrattuna. Kokonaisindeksin nousuun vaikutti etenkin lannoitteiden, energian ja eläinten rehujen kallistuminen. Lannoitteiden hinnat kallistuivat 8,1 prosenttia, energian hinnat 7,7 prosenttia ja eläinten rehut 2,4 prosenttia vuodessa.

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2010=100, 1/2010–9/2017

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2010=100, 1/2010–9/2017
Tuotantoon käytettävien tarvikkeiden ja palvelujen hinnat nousivat vuoden aikana 2,9 prosenttia. Vain siementen sekä koneiden korjauksen ja huollon hinnat laskivat. Muilla indeksin osa-alueilla hinnat nousivat. Investointeihin käytettävät tavarat ja palvelut kallistuivat keskimäärin 0,7 prosenttia. Eniten kallistuivat kuljetuskaluston hinnat, 2,1 prosenttia.

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2010=100, 3. vuosineljännes 2017

Indeksit (2010=100) Pisteluku
III/2017
Neljännesvuosimuutos, % Vuosimuutos,%
Kokonaisindeksi 111,8 -1,4 2,3
Maatalouden tuotantotarvikkeet ja palvelut 112,0 -1,8 2,9
Maatalouden investointeihin käytettävät tavarat ja palvelut 111,2 -0,3 0,7

Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat nousevat tänä vuonna 1,6 prosenttia

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintojen arvioidaan tänä vuonna nousevan 1,6 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna. Tuotantoon käytettävien tarvikkeiden ja palveluiden hinnat nousevat 1,9 ja investointeihin käytettävien tavaroiden ja palvelujen hinnat nousevat 0,8 prosenttia. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen laskemaan hintaindeksiennusteeseen.

Maataloustuotantoon käytettävien tarvikkeiden ja palveluiden hintojen nousu johtuu etenkin energian hinnan noususta.

Maatalouden tuotantantovälineiden ostohintaindeksi 2010=100, indeksiennuste 2017

Indeksi (2010=100) Pisteluku 2017, ennuste Ennustettu vuosimuutos 2016-2017, %
Kokonaisindeksi 112,9 1,6
Maatalouden tuotantotarvikkeet ja palvelut 113,5 1,9
Maatalouden investointeihin käytettävät tavarat ja palvelut 111,4 0,8

Maatalouden tuottajahintaindeksi ja maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi ovat indikaattoreita, jotka mittaavat maataloustuotteiden ja maatalouden tuotantovälineiden hintakehitystä viljelijöiden näkökulmasta. Maatalouden hintaindeksien perusvuosi on 2010, jota merkitään luvulla 100. Tilastokeskus laskee maatalouden hintaindeksiennusteen EU:n tilastovirastolle Eurostatille kerran vuodessa. Lopullinen maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi vuodelta 2017 julkaistaan helmikuussa 2018.


Lähde: Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2010=100. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (271,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 15.11.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6502. 3. vuosineljännes 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttohi/2017/03/ttohi_2017_03_2017-11-15_tie_001_fi.html