Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.8.2018

Den rejäla prisstegringen på energi ökar jordbrukasens kostnader

Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket steg med 2,5 procent under andra kvartalet år 2018. Produktionsmedlen och tjänsterna kostade 2,7 procent mer och investeringarna inom jordbruket 1,9 procent mer än året innan. Mest steg priset på energi, med i genomsnitt drygt en tiondel, motorbränslen rentav med en femtedel. På detta inverkade bl.a. världsmarknadssituationen för råolja, höjningarna av bränsleskatten vid årsskiftet samt höjningarna på priset på utsläppsrätter. Priserna på insatserna inom jordbruket blev i regel dyrare. Bara gödningsmedel och bekämpningsmedel kostar mindre än för ett år sedan – gödningsmedlen blev 4,2 procent billigare och bekämpningsmedlen 2,1 procent billigare. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens nyaste index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket. Indexet anger hur mycket priserna på varor och tjänster för jordbrukets löpande förbrukning och investeringar har förändrats jämfört med bastidpunkten.

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket och konsumentprisindex 2015=100, 1/2015–6/2018

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket och konsumentprisindex 2015=100, 1/2015–6/2018

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100, 2:a kvartalet 2018

Index (2015=100) Indextal II/2018 Kvartalsförändring, %
Årsförändring, %
Totalindex 101,7 0,7 2,5
Varor och tjänster för jordbrukets löpande förbrukning 101,1 0,7 2,7
Varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar 103,4 0,6 1,9

Indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket förnyades

Basåret för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket är i fortsättningen år 2015. I samband med förnyelsen uppdaterades viktstrukturen för statistiken att motsvara värdet av inköpen av produktionsmedel och tjänster inom jordbruket år 2015. Dessutom förnyades varukorgen. Indextalen med det nya basåret finns tillgängliga i Statistikcentralens StatFin-databas. Uppgifter med basåren 2000=100, 2005=100 och 2010=100 kommer även i fortsättningen att beräknas och publiceras med den nya viktstrukturen.


Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, Toni Udd 029 551 3380, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (235,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 15.8.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 2:a kvartalet 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2018/02/ttohi_2018_02_2018-08-15_tie_001_sv.html